Natuurwetenschappen die zich bezighouden met het onderzoek van de aarde, de oceanen en de atmosfeer. Tot de aardwetenschappen worden gerekend: geologie, fysische geografie, geomorfologie, geofysica, meteorologie, klimatologie, oceanografie geohydrologie en geochemie.

subcategorieën 7

Zie ook: 1

Aardkundigewaarden.nl
Informatie over en foto's van aardkundige monumenten en zwerfstenen in Nederland. Met name het zwerfstenen eiland bij Maarn.
Alterra
Doet wetenschappelijk onderzoek op het gebied van bos en natuur. Organisatie, programma's, producten en publicaties.
Bodemkundig Adviesbureau Edelman BV
Bodemkundig Adviesbureau Edelman bv geeft adviezen op het gebied van bodembeheer en Th. Edelman is bekend om zijn bijdrage aan de Nederlandse bodemnormen.
Bodemkundig Informatie Systeem (BIS) Nederland
Biedt overheden en bedrijven toegang tot bodemgegevens en scenario’s voor duurzaam bodem- en grondwatergebruik.
Dienst der Hydrografie
Verzorgt het in kaart brengen van de zee, het uitgeven van zeekaarten en daarmee samenhangende nautische publicaties.
DINO Loket
Biedt gratis toegang tot gegevens van de Nederlandse bodem en ondergrond, uit de database van de Geologische Dienst Nederland - TNO.
Faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht
Aardwetenschappenlijk onderzoek en onderwijs in Utrecht.
Geochemie
Korte uitleg over wat geochemie inhoudt.
Geochemie van de Zeeuwse bodem
Onderzoek naar de geochemie van de Zeeuwse bodem en de digitale Zeeuwse geochemische atlas.
Geonovum
Fusie van de Stichting Ravi (Raad voor Vastgoed Informatie) en de Stichting NCGI (National Clearinghouse Geo-Informatie) gevestigd in Amersfoort. Zet zich in voor laagdrempelige toegang tot geo-informatie en ontwikkelt en beheert de standaarden die daarvoor nodig zijn.
Georeizen
Reisorganisatie voor bijzondere reizen met een geowetenschappelijk thema onder begeleiding van professionele geowetenschappers.
Historisch Grondgebruik Nederland
Nederland zoals dit er in 1900 uitzag. Op basis van gescande topografische kaarten van rond 1900 is het grondgebruik digitaal in kaart gebracht.
Hydrographic Society Benelux (HSB)
Vereniging voor professionals en geïnteresseerden in de Hydrografie. Profiel, ledenlijst, agenda en forum.
Hydrologie
Korte uitleg over wat hydrologie inhoudt.
KNGMG
Het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap.
Mijnbouw Nederlands Limburg
Informatie over mijnen en mijnbouw.
Nationaal Geografisch Instituut
Interne structuur, toegepaste technieken, het productengamma en o.a. de beschikbaarheid van GPS-stations, online administratieve A4-kaarten en software voor omvorming van coördinaten.
Nederlandse Bodemkundige Vereniging (NBV)
Vereniging voor Bodemkundigen. Over de vereniging, nieuwsbrieven, bodemonderwijs, -onderzoek en -informatie.
Nederlandse Kring Aardse Materialen (NKAM)
Informatie over de geologische vereniging, nieuws en excursies en andere activiteiten.
VU Amsterdam, Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen
Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Informatie over bachelor- en masteropleidingen, nieuws, achtergronden en profielwerkstukken.
Water FAQ
Beantwoordt veelgestelde vragen die te maken hebben met water en het gebruik daarvan.
Werkgroep voor tertiare en kwartaire Geologie
Houdt zich bezig met studie en veldwerk op het gebied van de geologie. Aactiviteiten, bibliotheek, periodieken en informatie over lidmaatschap.

Andere talen 27

[Atlas Mozilla]
Laatste wijziging:
5 juni, 2016 op 5:35:06 UTC
Wetenschap
Webwinkelen
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal