World Nederlands Sport Fierljeppen
12
Met een stok over een sloot springen.
Nederlandse Fierljep Bond
Opgericht met het doel om het fierljeppen in Nederland te behouden, te bevorderen en in goede banen te leiden.
Fierljeppen 2009
Informatie over de 21ste editie van het open Belgisch Kampioenschap Fierljeppen te Hamont.
Fierljeppen It Heidenskip
Informatie over de lokale fierljeppen activiteiten.
Fierljepvereniging De Lege Wâlden Joure
Informatie over de vereniging, haar geschiedenis, leden en wedstrijden.
Frysk Ljeppers Boun
Behartigt de belangen van alle ljeppers/sters die aangesloten zijn en helpt mee met het verbeteren van de fierljepsport. Informatie over de sport, aangesloten afdelingen en wedstrijden.
Ljeppersklub Buitenpost
Oudste fierljepvereniging van Friesland. Informatie over de vereniging, de sport en het NK 2010
Polsstokclub de Vlist
Informatie over de club, geschiedenis, leden en wedstrijden. De club verzorgt ook demonstraties en een clinic van een dag.
Polsstokclub Linschoten
Informatie over de accommodatie, trainingen en (jeugd)activiteiten. Voor leden zijn, na inloggen, trainingsvideo's beschikbaar.
Polsstoksvereniging Jaarsveld
Informatie over de vereniging, accommodatie, wedstrijdkalender en het NK 2009 dat in Jaarsveld gehouden werd.
Polsstokvereniging Polsbroekerdam
Informatie over de vereniging, leden en activiteiten.
Polstokbond Holland
Landelijke organisatie voor polsstokverspringen of te wel fierljeppen. Informatie, agenda, foto's, video's en de wedstrijduitslagen en statistieken sinds 1960.
ZelfFierljeppen.nl
Organiseert demonstraties, clinics, poldertochten en mogelijkheid om op eigen locatie te fierljeppen.
[Mozilla Biker]
Laatste wijziging:
5 september, 2016 op 19:50:53 UTC
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen
Maatschappij