Rijksoverheid is de gebruikelijke naam voor de nationale overheid in Nederland.

subcategorieƫn 2

Adviesraad Internationale Vraagstukken
Adviezen aan de Nederlandse regering op het terrein van Mensenrechten, Ontwikkelingssamenwerking, Vrede en Veiligheid en Europese Integratie. Bestellen en downloaden van adviezen.
Algemene Rekenkamer
De Rekenkamer verricht onderzoek naar de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de overheidsuitgaven en -ontvangsten.
Belastingdienst
Op de belastingdienstsite vindt u informatie voor particulieren, ondernemers en over douane.
Centraal Bureau voor de Statistiek
Informatie over de organisatie, over het maken van statistieken en nieuws uit CBS-projecten. Via Statline zijn online bepaalde statistieken beschikbaar.
Koninklijke Onderscheidingen
Kanselarij der Nederlandse Orden. Zelfstandig bestuursorgaan dat bepaalt welke burgers een koninklijke onderscheiding ontvangen.
De Kustwacht
Informatie over de organisatie en het materieel.
Planbureau voor de Leefomgeving
Verkent systematisch ruimtelijke ontwikkelingen in het heden en in de toekomst, agendeert en signaleert nieuwe onderwerpen, schetst nieuwe beelden en ontwerpen. Programma, publicaties en kennisportaal.
Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiƫle verhoudingen
De Rob en de Rfv zijn adviesorganen van de regering en het parlement.
Rijksoverheid: Regering
Biedt een verzameling van het regeringsnieuws, een overzicht van departementale nieuws dat online verschenen is en achtergrondinformatie over het regeringsbeleid.
Sociaal Cultureel Planbureau
Het SCP is een interdepartementaal wetenschappelijk instituut, dat zelfstandig onderzoek doet en op basis hiervan gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengt.
Staatsbosbeheer
Deze zelfstandig opererende overheidsorganisatie beheert door heel Nederland natuurgebieden.
Uitvoeringsorgaan Werknemers Verzekeringen
Zelfstandig bestuursorgaan. Verzorgt de uitvoering van de sociale verzekeringen voor werknemers en werkgevers, waaronder de Werkloosheidswet (WW) en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO).
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Adviescollege van de regering. Nieuws en publicaties.
[Mozilla]
Laatste wijziging:
14 juli, 2016 op 7:24:04 UTC
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag