Sites over de verschillende onderdelen van Nederlandse overheid, zowel de rijksoverheid als de decentrale overheden.

subcategorieën 18

Zie ook: 2

Overheid.nl
Initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Verwijzingen naar landelijke, lokale en internationale overheidsinstellingen. Bevat ook alle persberichten, handelingen, eerste en tweede kamerstukken, agenda's en andere oficiële publicaties van de Nederlandse overheid (vanaf 1995).
Binnenlands Bestuur
Platform voor het openbaar bestuur. Digitale versie van het weekblad.
CAOP
Centrum voor arbeidsverhoudingen bij overheidspersoneel. Gespecialiseerd in procesbegeleiding van arbeidsvoorwaardenvorming, arbeidsverhoudingen en geschilbeslechting binnen de publieke sector.
e-overheid
Stimuleert en ondersteunt kenniswisseling tussen overheden om een impuls te geven aan de tot standkoming van de elektronische overheid. Nieuwsbrief, kennisbank en toelichting op het beleid.
Eurowet
Bedrijf voor lobby in Brussel en Den Haag (Europese Commissie en Parlement, Ministeries, Productschappen, Brancheverenigingen, Douane etc.), advisering over de interpretatie van de wetgeving, informatie over nieuwe ontwikkelingen, assistentie bij problemen en analyse van markt- en politieke ontwikkelingen op het gebied van de voedings- en genotmiddelenindustrie.
GemNet
Een besloten netwerk voor gemeenten, woningcorporaties, provincies, ministeries, waterschappen en andere overheden.
Gezondheidsraad
Adviessorgaan voor parlement en regering over de stand van wetenschap op het gebied van de volksgezondheid. Informatie ovcer de organisatie, de leden en zoekmogelijkheden naar publicaties en rapporten.
IOO
Economisch onderzoek voor de publieke sector. Bedrijfsprofiel, onderzoeksterreinen en onderzoeksresultaten.
De Nederlandsche Bank
De centrale bank van Nederland. Actueel nieuws, de organisatie, statistieken en informatie over geld en het monetair beleid.
Officiële bekendmakingen
Officiële bekendmakingen uit de Staatscourant, het Staatsblad en het Tractatenblad alsmede het gemeenteblad, provinciaal blad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling van deelnemende overheden.
Politie
De officiële website met info over de organisatie, nieuws, politieberichten, tips en een FAQ.
Politie: vraag en antwoord
Site van een politieman, met info over de politie en haar werkzaamheden en uitleg van wetgeving. De opsteller geeft ook antwoord op uw vragen over de politie.
Politieacademie
Politie Onderwijs- en Kenniscentrum. Levert onderwijs en kennisdiensten aan de politie.
Public Key Infrastructure
Informatiecentrum over het gebruik van de elektronische handtekening voor overheidsdiensten.
Waterschappen
Nieuws van de Nederlandse waterschappen. Lijst en links van waterschappen en hoogheemraden.

Andere talen 5

[Dutch_Map_Mozilla]
Laatste wijziging:
5 december, 2016 op 6:45:05 UTC
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag