subcategorieƫn 2

Brabant Water
Verzorgt de voorziening van drink- en industriewater aan de inwoners en het bedrijfsleven in heel Noord-Brabant. Het is ook mogelijk om op de site de meterstanden door te geven.
De Dommel, Waterschap
Waterbeheerder in een deel van de provincie Noord-Brabant. Nieuws, e-loket en informatie over projecten.
SRE
In het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven werken de 22 gemeenten in Zuidoost-Brabant samen op die terreinen, die om een regionale aanpak vragen. Dat zijn ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, verkeer en vervoer, recreatie en toerisme, milieu en afvalverwijdering, sociaal-economische zaken en arbeidsvoorziening, gezondheidszorg, maatschappelijke zorg en welzijn, onderwijs, cultuur en Streekarchief.
Waterschap Brabantse Delta
Fusie van het Hoogheemraadschap van West-Brabant en de waterschappen De Dongestroom, Land van Nassau, Mark en Weerijs en Het Scheldekwartier. Informatie over het waterschap, de activiteiten en dienstverlening.
Waterschap Maas en Aa
Zorgt voor kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater in het gebied van langs de Maas en Aa vanaf Waalwijk tot bijna aan de grens met Limburg.
[noordbrabant]
Laatste wijziging:
22 juli, 2015 op 23:24:03 UTC
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag