Sites van de provinciale overheid, waterschappen en andere overheidssites op het niveau van de provincie.

subcategorieƫn 2

Zie ook: 2

Provincie Groningen
Persberichten, voorstellen aan provinciale staten, agenda's en verslagen van vergaderingen en provinciale verordeningen.
Hunze en Aa's, Waterschap
Zorgt in Noordoost-Drenthe en Oost-Groningen voor de juiste hoeveelheid water in sloot en plas, voor de zuivering van afvalwater, voor veilige waterkeringen en toegankelijke vaarwegen. Over het beleid, het bestuur, de verordeningen en het beheer.
Noorderzijlvest, waterschap
Zorgt in noorden en westen van de provincie Groningen, in de kop van Drenthe en in het Friese deel van het Lauwersmeergebied voor een goede waterkwaliteit, juist waterpeil, en begaanbare vaarwegen. Over beleid, bestuur, werkzaamheden, waterbeheer, waterzuivering.
SNN
Samenwerkingsverband Noord Nederland. Bestuurlijk orgaan van de drie noordelijke provincies.
[groningen]
Laatste wijziging:
7 maart, 2014 op 18:45:52 UTC
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag