Deze categorie bevat Nederlandstalige sites uit en over België. In de thematische categorieën direct onder België brengen wij onder:
  • alle Belgische sites van bovenlokaal belang; op enkele specifieke onderwerpen na kunnen al deze sites tevens (dubbel) worden opgenomen in de thematische categorieën, dus World/Nederlands/[onderwerp];
  • sites die naast een bovenlokaal ook een lokaal belang hebben kunnen een derde keer worden opgenomen in de categorie voor de vestigingsplaats;
  • zodra er voldoende sites zijn wordt een @-link geplaatst vanuit een thematische categorie naar Regionaal/België/[onderwerp]/[onderwerp] of andersom Regionaal/België/[onderwerp]/[onderwerp]@ naar een thematische categorie. Hierdoor wordt het aantal opname-mogelijkheden met één verkleind. De voorkeur heeft de laatste oplossing waarbij de thematische lijst in een thematische categorie wordt geplaatst;
  • niet ondergebracht worden sites die alleen over een thema gaan en niet specifiek refereren aan België, ook al zijn ze van Belgische makelij. Deze kunnen alleen worden opgenomen in de desbetreffende thematische categorie.
Noot: Direct onder Vlaanderen en Wallonië worden geen sites opgenomen en thematische categorieën gemaakt, sites die daar zouden passen worden immers al op het niveau België opgenomen, dit zou leiden tot teveel doublures.
Bedrijven van lokaal belang dient u aan te melden onder die plaats (Zie: World: Nederlands: Regionaal: België: Plaatsen). Bedrijven van lokaal belang met meerdere vestigingen in dezelfde provincie kunt u aanmelden onder die provincie.
Deze categorie bevat:
  • bedrijven van bovenlokaal belang;
  • ketens van bedrijven met vestigingen in meerdere provincies;
  • informatieve sites met opsommingen van lokale bedrijven in België.

Individuele bedrijven kunnen tevens worden opgenomen in een thematische categorie, met name in:
Bedrijven van lokaal belang dient u aan te melden onder die plaats (Zie: World: Nederlands: Regionaal: België: Plaatsen). Bedrijven van lokaal belang met meerdere vestigingen in dezelfde provincie kunt u aanmelden onder die provincie.
Het hoofdstedelijk gewest.
Alleen sites met Nederlandstalige inhoud worden hier geaccepteerd.
Algemene informatieve sites over België.
Meld in deze categorie alleen Nederlandstalige Belgische portaalsites die zich niet specifiek op één onderwerp toespitsen.
Deze categorie bevat algemene sites over plaatsen in België en links naar alle ODP-categorieën voor Belgische plaatsen. Sommige plaatsen zijn gemeenten, andere plaatsen maken deel uit van gemeenten.
Als u een site wilt aanmelden voor een individuele plaats die u hier nog niet kunt vinden, ga dan naar de categorie van de provincie, die opgenomen is onder het desbetreffende gewest in World/Nederlands/Regionaal/België.
Belgische aanbieders van accommodatie in het buitenland kunnen hun site aanmelden in een subcategorie van World: Nederlands: Recreatie: Reizen: Accommodatie.

Regionaal/België/Vlaanderen/ bevat links naar de ODP-categorieën voor het Vlaams gewest, met name naar de vijf Vlaamse provinciën.

Hier worden geen url''s opgenomen.

Nederlandstalige sites met betrekking tot een Vlaamse provincie dient u aan te melden in /Antwerpen , /Limburg , /Oost-Vlaanderen , /Vlaams-Brabant of /West-Vlaanderen.

Voor sites die van belang zijn voor een groter gedeelte van het Vlaams gewest is er
Nederlands/Regionaal/België/.

Met sites van een plaatselijk belang kunt u terecht in de betreffende plaatsen.

Webpagina''s met een bepaald onderwerp mag u bovendien aanmelden in de subcategorie van World/Nederlands/ over dat onderwerp.
Deze categorie bevat sites die handelen over milieu of een wetenschappelijk iets. Ze zijn voornamelijk toegespitst op Belgen en in de Nederlandse taal.
Gelieve enkel sites aan te melden die voldoen aan volgende voorwaarden:
1. site is volledig of gedeeltelijk in het Nederlands
2. site moet gaan over milieu of wetenschappen
3. site moet gericht zijn naar België of een deel daar van.