subcategorieën 1

Zie ook: 1

Belgische Senaat
Samen met de Kamer van Volksvertegenwoordigers vormt de Senaat het federale parlement.
België - Federale Portaalsite
De federale overheid en haar elektronische diensten.
DWTC
Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden.
Federale Overheidsdienst Financiën
Portaalsite voor informatie van de federale overheid inzake financiën.
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
Heeft de voorbereiding als taak en de tenuitvoerlegging van een federale mobiliteitspolitiek in dienst van de bevolking, de bedrijven en de Belgische economie.
Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie
FOD is verantwoordelijk voor recrutering, selectie en professionele ontplooiing van ambtenaren. Met de structuur, bevoegdheden en publicaties.
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
Nieuws, cijfers, publicaties en diverse inlichtingen voor werknemers en zelfstandigen. Integratietegemoetkomingen en leeflonen.
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: adressen, reisadvies, visa, paspoort, identiteitskaart, beleid
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Met een Metagids, persmededelingen van de Minister van Werkgelegenheid, Een voorstelling van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, lijsten die verband houden met de uitvoering reglementeringen. Publicaties, statistieken, erkenningen, procedures en formulieren.
Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO
Federale adviesraad, spreekbuis van zelfstandigen, vrije beroepen en KMO. Samenstelling, databanken en links.
De Kamer
De Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Nationaal Instituut voor de Statistiek
Het NIS is de grootste statistische overheidsorganisatie in België. Met persberichten, studies en nieuwigheden.
Het Parlement
Gezamelijke site van de Kamer en de Senaat. Met een virtuele rondleiding, de gecoördineerde tekst van de Grondwet en de adviesaanvragen aan de afdeling wetgeving van de Raad van State
RSVZ - INASTI
Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen. Met onder meer een antwoord op vaak gestelde vragen.

Andere talen 1

[Belgium]
Laatste wijziging:
5 februari, 2017 op 16:35:10 UTC
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag