subcategorieën 10

Zie ook: 2

Vlaanderen.be
Officiële wegwijzer binnen de Vlaamse overheid.
ABH
Het Agentschap voor Buitenlandse Handel heeft tot taak de uitvoer van Belgische nijverheidsprodukten, technieken en diensten te bevorderen.
Belastingen Belgische overheid
Informatie over belastingen in België; voor particulieren en ondernemingen.
Belgisch Staatsblad
Zoek met woorden van titels of met de afkondigings- of publicatiedatum. Officiële website.
Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging
On line formulieren van de federale overheden en toegang tot de officiële sites.
De Franse Gemeenschap
Beheert de materies over personen en taalgebruik inzake cultuur, onderwijs, onderzoek en opleiding, gezondheid, hulp aan jongeren, infrastructuren, sport en internationale relaties.
Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling - ICDO
Voorstelling, publicaties en andere rubrieken.
Kafka.be
Meldpunt voor administratieve lasten.
Koninklijke Militaire School
Informatie over de school, de toelating, academische en militaire vaardigheden.
Nationale Bank van België
Centrale bank van België, omvat kerncijfers en statistieken over de Belgische economie, economische en financiële publicaties, informatie over de euro, de balanscentrale (jaarrekeningen), de kredietcentrales, en andere diensten en producten.
Ondernemen in Vlaanderen
De Vlaamse Gemeenschap: procedures en aanvraagformulieren voor de verschillende vergunningen die een startend bedrijf of investeerder aangaan; printklare subsidie-informatie, wetteksten en een bedrijfsterrein-zoeker.
Politie
Portaalsite met de Federale Politie, de vijf Algemene Directies van het Commissariaat-Generaal, en de Lokale Politie. Populair zijn de wegwerkzaamheden, aangekondigde radarcontroles, opsporingen, opleidingen, diefstalpreventie.
Vereniging van Steden en Gemeenten
Groepeert en verdedigt de belangen van de locale besturen. Geschiedenis, structuur, diensten en activiteiten.
Vlaams Parlement
Officiële website met nieuws, behandelde documenten, een overzicht van volksvertegenwoordigers en vergaderagenda's.
Waalse Gewest
In het Nederlands vindt u hier een beschrijving van Wallonië, in het Frans documenten van het Waalse bestuur.

Andere talen 5

[Belgium]
Laatste wijziging:
5 februari, 2017 op 16:35:10 UTC
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag