Zie ook: 1

Brussels Gewest
Officiële website over de 19 gemeenten van het Brussels hoofdstedelijk gewest met nieuws, de agenda, FAQ en de geschiedenis.
Brussels Hoofdstedelijk Gewest Parlement
De officiële website met praktische informatie, het parlement, raadsleden en de stukken.
CIBG - Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest
Dienstencentrum dat tegemoet komt aan de informaticabehoeften van de gewestelijke instellingen en de plaatselijke besturen.
Digitaal Brussel
Website van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), de Nederlandstalige overheidsinstelling die in Brussel bevoegd is voor cultuur, onderwijs en welzijn en gezondheid.
Directie Monumenten en Landschappen
Beheert het onroerend en het archeologische erfgoed. Staat in voor de sensibilisatie van het publiek.
Gouverneur van Brussel-Hoofdstad
Overzicht van zijn takenpakket en bevoegdheden.
Politiezone Montgomery 5343
De nabijheidspolitie voor Etterbeek, St-Lambrechts-Woluwe en St-Pieters-Woluwe. Met een voorstelling van de diensten.
Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
Historiek, samenstelling, bevoegdheden en commissies. Met onder meer de tekst van het Lombardakkoord.
Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
VZW ter verdediging en bijstand van de lokale besturen. Met artikels aangaande materies waarmee de gemeenten te maken hebben.
Vlaamse Gemeenschapscommissie
De Vlaams Brusselse regering en de Raad: Overheid die haar bevoegdheden toelicht en hier via allerlei initiatieven ervoor wil zorgen dat mensen graag vertoeven in het Brussels hoofdstedelijk gewest.
[Brussels Region Mozilla]
Laatste wijziging:
28 juli, 2013 op 1:05:03 UTC
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag