World Nederlands Onderwijs Speciaal Onderwijs
64
Het speciaal onderwijs (in België buitengewoon onderwijs genaamd) krijgen kinderen les die om allerlei redenen niet in het gewoon onderwijs op hun plek zijn. Het kan gaan om blinde of dove kinderen, maar ook om kinderen met psychische problemen, een beperkte intelligentie, leerproblemen of fysieke handicaps.

subcategorieën 1

Auxilia Vlaanderen
Onderwijs door vrijwilligers aan huis voor wie nergens anders terecht kan.
Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding
Schoolbegeleiding voor primair en speciaal onderwijs in de regio Den Haag. Nieuws en overzichten van de diensten, projecten en cursussen.
Kennisnet Speciaal Onderwijs
Platform voor iedereen werkzaam in het speciaal onderwijs.
De Lantaarn
Adviesdienst voor school en ouders. Met informatie over bijvoorbeeld schoolkeuze, dyslexie, leren rekenen, problemen in de groep, orthopedagogiek en differentiatie.
Ouders voor Inclusie
Vereniging van ouders die opkomt voor het recht op inclusief onderwijs, dat leerlingen met een handicap volwaardig opneemt in een gewone school.
Seminarium voor Orthopedagogiek
Scholing en advies op het gebied van orthopedagogiek en speciaal onderwijs. Informatie over het onderwijsaanbod in verschillende steden in Nederland.
Stichting inclusief onderwijs
Nederlandse site over inclusief onderwijs met nieuws, veel achtergrondartikels, links

Andere talen 9

[Welcome Mozilla]
Laatste wijziging:
26 januari, 2017 op 18:54:11 UTC
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie