subcategorieën 1

Zie ook: 1

Algemene Onderwijsbond
Behartigt belangen van docenten in alle sectoren van het onderwijs. Geeft "Het Onderwijsblad" uit en biedt juridische ondersteuning, cursussen en actueel nieuws uit onderwijsland.
Internationale Vereniging voor Neerlandistiek
Vereniging van docenten neerlandistiek aan universiteiten buiten Nederland en Vlaanderen.
Islamitische Scholen Besturen Organisatie
De ISBO verenigt bijzondere scholen op islamitische grondslag en is een geïntegreerde organisatie voor bestuur en management van die scholen.
Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teaching (LBRT)
Nieuws, informatie over het tijdschrift en artikelen voor leden.
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Samenwerkingsverband van Nederlandse Nutsscholen, opgericht in 1784. Algemene informatie, geschiedenis, organisatie, departementen en lijst van scholen.
Nederlandse Dalton Vereniging
Samenwerkingsverband van Nederlandse Dalton scholen. Site biedt informatie over Dalton-onderwijs. Daltonfilm, en een lijst met scholen.
Nederlandse Jenaplanvereniging
Samenwerkingsverband van Nederlandse jenaplan scholen. Site biedt informatie over jenaplan-onderwijs. Het tijdschrift Mensen-kinderen, vacatures, en een lijst met scholen.
Nederlandse Montessori Vereniging
Samenwerkingsverband van Nederlandse Montessori scholen. Site biedt informatie over Maria Montessori en montessori-onderwijs. Mededelingen, vacatures, forum en een lijst met scholen.
Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten
Algemene informatie over speltherapie, adressen van aangesloten therapeuten en informatie over de vereniging.
NOT
De vakbeurs voor alle vormen van onderwijs. Een oriëntatiepunt waar onderwijsgevend Nederland zich kan laten informeren over de ontwikkelingen op het vakgebied.
Nuffic
Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs. Informatie voor hoger onderwijs instellingen, ambassades en andere organisaties.
Onderwijsinspectie
Toezichthouder van het Nederlandse onderwijs en uitgever van jaarlijkse onderwijsverslagen, rapportages van scholen en de kwaliteitskaart.
Personeelscluster Oost - Nederland
Een vereniging van 90 basisscholen in de Liemers, Achterhoek en een deel van Twente. Informatie over de organisatie, activiteiten en vervangingspool.
Radboudstichting
Stimuleert de vorming van studerenden vanuit de katholieke levensbeschouwing. Stelt studiebeurzen beschikbaar voor recent afgestudeerden (WO en HBO) voor een aanvullend jaar filosofie, theologie of ethiek aan één van de katholieke universiteiten.
RPCZ
Het Regionaal Pedagogisch Opvoedingcentrum Zeeland verzorgd opleidingen en cursussen voor docenten, schoolbesturen en ouders.
Stichting Carmelcollege
Omvat veertien scholengemeenschappen voor katholiek voortgezet onderwijs, verspreid over Nederland. De taken en bevoegdheden richten zich vooral op het voorbereiden en realiseren van beleidsplannen en -projecten.
Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs
Te Curaçao. Adressen, geschiedenis, statuten, doelen, vacatures en links naar betrokken scholen.
Vereniging Verenigde Bijzondere Scholen (VBS)
Werkgeversorganisatie voor bestuur en management die de belangen behartigt van het "andere onderwijs". Actualiteiten, achtergrondartikelen, inhoud van de belangenbehartiging en van de dienstverlening aan scholen, projecten, links naar andere onderwijsorganisaties.
Vereniging voor Openbaar Onderwijs
De belangenorganisatie voor alle betrokkenen - leerlingen, ouders, leerkrachten, schoolleiders, schoolbesturen, politici, onderwijsambtenaren, ouderraden en medezeggenschapsraden.
Verus
Landelijke vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs in Nederland. Verenigt schoolleiders, bestuurders en toezichthouders van schoolorganisaties in het primair, voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs.
Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen
Koepel van ouderverenigingen van het vrij onderwijs, uitgevers van het digitaal tijdschrift Ouderlink. Met onder meer het vormingsaanbod per regio.
Vrije-CLB-Koepel vzw
Centra voor leerlingenbegeleiding. Over de werking, het leerlingvolgsysteem en het kiezen van je schoolloopbaan.

Andere talen 15

[Welcome Mozilla]
Laatste wijziging:
26 januari, 2017 op 18:54:11 UTC
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie