World Nederlands Onderwijs Hoger Onderwijs
116
Betreft o.a. onderwijs aan universiteiten en hogescholen.

subcategorieën 1

Administratie Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek
Dienst van de Vlaamse Gemeenschap die wil informeren over ontwikkelingen, decreten, het rechtscollege. Bevat onder meer omvormingstabellen naar de nieuwe structuur.
HBO-raad
Overkoepelende vereniging van hogescholen in Nederland.
Hoger Onderwijs Persbureau
Gespecialiseerd in landelijk nieuws uit de wereld van de Nederlandse hogescholen en universiteiten.
Keuzegids Hoger Onderwijs
Site over een consumentengids voor studiekiezers. Onafhankelijke vergelijking tussen opleidingen, mede door studenten. Online korte informatie over opleidingen waar studenten tevreden of juist heel ontevreden over zijn en nieuws.
NVAO - Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie
Waarborgt de kwaliteit van hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. En is belast met het actualiseren van het online Hoger Onderwijsregister dat de bachelors- en mastersopleidingen bevat.
VSNU
Vereniging van Universiteiten in Nederland, behartigt de belangen van de universiteiten naar kabinet, politiek, overheid en maatschappelijke organisaties.

Andere talen 2

[Welcome Mozilla]
Laatste wijziging:
3 januari, 2017 op 6:35:03 UTC
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie