Eindexamen.nu
Op deze site worden de antwoorden van de examens gepubliceerd, is de eindexamenklachtenlijn te vinden en nog een hoop andere dingen over de eindexamens.
Cito
Ontwikkelt toetsen, examens en volgsystemen en houdt zich bezig met competentiebeoordeling, inburgerings en certificeringstrajecten.
Examen.nl
Informatie voor scholieren in het middelbaar onderwijs over onderwerpen voor, tijdens en na de examens.
Het Examenblad
Officiƫle website voor de examens in het voortgezet onderwijs per sector en vak, met regelgeving.
Havovwo.nl
Een examensite voor havo- en vwo-leerlingen. Met boekverslagen, online examens, uitwerkingen en profielwerkstukken.
IvET
Verzorgt driedaagse eindexamentrainingen voor leerlingen van vwo en havo in de vakken wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Locatie te Eindhoven.
[Desk Mozilla]
Laatste wijziging:
28 december, 2016 op 14:36:07 UTC
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie