Deze categorie bevat Nederlandstalige informatie voor en van docenten uit verschillende vakgebieden.

subcategorieën 1

Zie ook: 4

Klascement.net
Onderwijsstartpagina voor en door leerkrachten. Aanbreng van onderwijsnieuws, linken, eduware.
De Digitale School
Stichting die tot doel heeft alternatieve leerwegen aan te bieden aan leerlingen en aan leraren die deze leerwegen willen ontwikkelen en gebruiken. Vaklokalen bieden gratis digitaal lesmateriaal en via Vakcommunities kunnen docenten nieuws, ondersteuning en materiaal vinden.
Docent & Bytes
Uitleg bij/over ict en e-learning in de lessen.
Docentenplein
Linkpagina voor docenten met informatie over overheid, organisaties en vakgebieden.
Homepagina t.amerongen
Wiskundedocent. Biedt vooral links.
Informatica in het Voortgezet Onderwijs
Nieuws, toetsen, lesmateriaal, praktische opdrachten, html-tips, links voor docenten informatica in het voortgezet onderwijs, ICT-coördinatoren of overige geïnteresseerden.
Jeugd in School en Wereld
Vakblad voor leerkrachten in het basisonderwijs en pabo-studenten.
Klasse
Online tijdschrift voor leerkrachten en ouders uitgegeven door het Ministerie van Onderwijs in Vlaanderen.
Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding
Vakbondsite voor gymleraren, met contactinformatie, wettelijke regelingen en publicaties uit het eigen publicatiefonds.
Leraar Informatica
Door Dirk Van Deuren, lector informatica in Antwerpen. Online toetsen en informatie voor zijn studenten.
Leraar, elke dag anders
Initiatief van de Nederlandse overheid om het docentenvak te promoten.
Leraar24
Biedt informatie, door middel van video's en dossiers, over vraagstukken die leraren in hun vak tegen kunnen komen. Richt zich op docenten in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.
Lerarenforum.be
Discussie en informatie-uitwisseling tussen leerkrachten - van kleuterklas tot hoger onderwijs.
Leren en studeren thuis en op school.
Een educatieve blog vol met praktische tips verzorgd door Lieven Coppens.
Leren in veiligheid
Site over emotionele veiligheid bij het leren. Het gaat hierbij om orde, aandacht voor de individuele leerling en zelfstandig leren.
Libra
Een elektronisch evaluatieprogramma voor de leraar (puntenboek, opmerkingen, attitudes) en een rapportensysteem voor de school. Gebaseerd op Excel. De leerkrachtenversie is gratis.
Media College
IT gerelateerd onderwijsmateriaal t.b.v. het Grafisch Lyceum te Rotterdam.
Mireille's Levensweg
Linken van een muzikale juf voor haar leerlingen.
NVON
Praktische informatie voor docent en TOA in de biologie, aardrijkskunde, natuurkunde, scheikunde, ANW, techniek en wiskunde.
Opleiden in school
Versterkt de aansluiting tussen ontwikkelingen binnen scholen en het opleiden.
Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Achterhoek (POA)
Het Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Achterhoek (POA) is een platform in de Achterhoek dat zich bezighoudt met en sterk maakt voor het verbeteren van de regionale arbeidsmarkt.In het POA hebben zich daartoe het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs verenigd.
Schooltv
Portal met informatie over de programma's en websites opgedeeld in drie blokken: Peuters, Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs.
Studietips van Ilse Vandermeulen
Een overzichtelijke site gemaakt voor scholieren van het secundair onderwijs, maar er worden ook tips aangehaald die voor iedereen bruikbaar zijn.
Van twaalf tot achttien
Informatie, tips en praktijktoepassingen voor docenten in het voortgezet onderwijs in Nederland.
Verkeerseducatie Ronald Wittenberg
Allerlei wetenswaardigheden over verkeer en verkeersveiligheid, zoals over dode-hoeklessen, fietsverlichting, autogordels. Informatief voor kinderen én ouders/leerkrachten.

Andere talen 6

[Graduate_Mozilla]
Laatste wijziging:
7 december, 2016 op 12:35:06 UTC
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie