Organisaties, bedrijven of privé-personen die zich uitsluitend richten op professionele hulp voor het team of het management van een school of onderwijspraktijk.
ABC Onderwijsadviseurs
Onderwijsbegeleidingsdienst in Amsterdam gespecialiseerd in vakinhouden, schoolontwikkeling, leerlingzorg en schoolmanagement.
APS
Algemeen Pedagogisch Studiecentrum, instituut voor onderwijsverbetering, Nederland.
Arie van Loon
Specialist in onderwijsfinanciën, voor advies en interim - helpt schoolbesturen financieel in control te blijven en hun bedrijfsvoering te optimaliseren.
BCO Onderwijsadvies
Begeleidingscentrum voor onderwijs en opvoeding in Venlo voor leerlingen en docenten in het primair en het voortgezet onderwijs.
Begrotingmaken.eu
Eenvoudig een goede meerjarenbegroting maken voor PO of SBO? Het gratis model Schoolbegroting laat besturen van 1 tot 100 scholen beleidsrijk en accuraat begroten.
BO3
Bureau voor opleidingen en ontwikkeling in het onderwijs te Groningen. Legt zich toe op het begeleiden van veranderingen en veranderingsprocessen binnen onderwijsinstellingen.
Bureau Bezem
Onderzoek en begeleiding bij leerproblemen zoals beelddenken, faalangst en problemen met wiskunde. Ook worden er trainingen voor begeleiders verzorgd.
CED Groep
Ondersteunt, traint en coacht professionals die werkzaam zijn in de kinderopvang of het onderwijs. Gevestigd in Rotterdam.
Cedin
Innoverende en dienstverlenende organisatie voor de educatieve sector, gericht op onderwijsinstellingen in de provincies Fryslân en Groningen, maar ook daarbuiten.
Cinop
Het Centrum voor Innovatie van Opleidingen is een onderzoeks- en adviesbureau dat helpt bij het ontwerpen van nieuwe leerconcepten en het oplossen van opleidings­vraagstukken.
Cito
Instituut voor Toetsontwikkeling, met uitgebreide informatie over de activiteiten en toetsen voor verschillende types onderwijs.
Consent
Levert ondersteuning aan alle Enschedese basisscholen voor openbaar en speciaal voortgezet onderwijs.
CPS
Organisatie in Nederland die advies inzake onderwijs aanbiedt, cursussen en conferenties organiseert en onderwijsmateriaal ontwikkelt.
Dyade
Dienstverlening voor het onderwijs in Nederland die producten aanbiedt op het gebied van administratie, beheer en bestuur.
EDventure
Vereniging van onderwijsbegeleidingsdiensten in Nederland.
Helder Onderwijs
Biedt administratie, advies, personeelsdiensten en juridisch ondersteuning.
Ideeënwerkplaats
Training, coaching en begeleiding voor docenten en leidinggevenden in didactiek, communicatie en teamontwikkeling.
IJsselgroep
Maatschappelijke onderneming die advies, begeleiding, opleiding en nascholing voor het onderwijs in Nederland aanbiedt.
KPC Groep
Adviesbureau dat organisaties en bedrijven helpt bij de verbetering van onderwijs en opleidingen, zowel in als buiten Nederland.
OBD Noordwest-Holland
Verzorgt begeleiding voor het onderwijsinstellingen in de regio's Noord- en Midden-Kennemerland, West-Friesland en Kop van Noord-Holland.
Onderwijsbureau Twente
De dienstverlener in Oost-Nederland voor schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs en organisaties voor kinderopvang.
OOK Pedagogische Expertise Groep
Verzorgt pedagogische trainings- en scholings-activiteiten in het primair en voortgezet onderwijs, binnen sportverenigingen en welzijnsorganisaties.
Scholen met Succes
Adviesbureau in Haarlem dat scholen helpt bij het verbeteren van hun organisatie door middel van peilingen, strategisch onderzoek en communicatie-screening.
Schoolvoorbeeld
Ondersteuning bij veranderingsprocessen en projecten vanuit een bedrijfskundige invalshoek, met aandacht voor didactische aspecten.
SLO
Stichting Leerplanontwikkeling Nederland, gespecialiseerd in leerprocessen.
SMK Trainingen
Verzorgt dynamische trainingen over omgaan met agressie met afwisseling van praktijk en theorie, denken en doen.
Steunpunt Diversiteit & Leren
Voor ondersteuning binnen het gelijke onderwijskansenbeleid in Vlaanderen.
Het TalentenLab
Onderwijsadvies op het gebied van talentontwikkeling, gespecialiseerd in meer- en hoogbegaafdheid.
Vonk en Visie VOF
Deze website biedt een overzicht van inspirerende nascholingen voor leraren, leerlingenbegeleiders en directies van scholen.
Wend!
Training en coaching van leerkrachten en het begeleiden van veranderingstrajecten, Pijnacker.
Wyzr Advies
Biedt advies inzake bedrijfsvoering (herinrichting en optimalisering), governance en financiën voor schoolbesturen.
[Welcome Mozilla]
Laatste wijziging:
5 januari, 2017 op 12:17:26 UTC
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie