Organisaties, privé-personen en bedrijven die leerlingen, leerkrachten en onderwijsinstellingen begeleiden, met als doel beter onderwijs.

subcategorieën 4

Zie ook: 1

678 Onderwijs Advisering
Levert drempelonderzoek en instrumenten voor intelligentie en sociaal-emotioneel onderzoek voor scholen om hen te helpen leerlingen te plaatsen in het voortgezet onderwijs.
A-vision
Biedt onderwijsadvies, loopbaanbegeleiding, digitale tests(ontwikkeling).
Adrie Beljaars-Smaal
Begeleiding, supervisie coaching en video-interactie voor leidinggevenden en docenten, in Nederland.
BredeSchool
Informatie voor leerkrachten en schoolleiders, jeugdwerkers, zorgverleners, ambtenaren en ouders over de brede school.
Ereprijs Training Leerkrachten
Training en coaching van leerkrachten en leerlingenbegeleiders in het begeleiden van leerlingen met allerhande problemen.
FlexExpert
De organisatie ondersteunt ondernemers op het gebied van flexibele arbeid met de diensten payrolling, werving en selectie, flexscan en inhouse services.
Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding
Schoolbegeleiding voor primair en speciaal onderwijs in de regio Den Haag. Nieuws en overzichten van de diensten, projecten en cursussen.
Handicap en Studie
Expertisecentrum voor hoger onderwijs en handicap met nieuws, informatie en publicaties.
Marjan van Roozendaal
Onderwijscoach gevestigd in Egmond aan Zee begeleidt leerkrachten en scholen.
Novilo
Novilo begeleidt basisscholen en middelbare scholen bij het onderwijs geven aan getalenteerde en hoogbegaafde leerlingen.
Onderwijs Autisme
Autisme in het onderwijs vergt een gespecialiseerde aanpak. Onderwijsautisme.nl biedt een stappenplan voor begeleiding bij de stap naar voortgezet onderwijs voor kinderen met Autisme.
Onderwijsadvies
Schoolbegeleidingsdienst in zuidelijk Noord-Holland. Informatie over de diensten, cursussen, nieuws, een overzicht van scholen en links voor leerlingen.
Personeelscluster Oost Nederland
Fungeert voor 100 aangesloten scholen als kenniscentrum en dienstverlener op het terrein van werkgelegenheid, mobiliteit, vervanging en verzuim.
Ponte
Advies en begeleiding in Nederland om beter te leren omgaan met hoogbegaafdheid, zowel voor kinderen, ouders als leerkrachten.
RT-Praktijk Buren
Enderwijsbegeleiding en Remedial Teaching in de Betuwe. Biedt oa hulp bij leerproblemen, taalachterstand, dyslexie, dyscalculie en laaggeletterdheid.
Sense 2 Teach
Deze site informeert leerkrachten, Intern Begeleiders en directeuren over School- Video Interactie Begeleiding (S-VIB) en Interne Begeleiding in het primair onderwijs.
TeamOnderwijs op Maat
Project rond functiedifferentiatie in het basisonderwijs in Nederland. Informatie over doelstellingen en links naar scholen die meedoen.
[Welcome Mozilla]
Laatste wijziging:
5 januari, 2017 op 12:17:26 UTC
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie