Lesmateriaal is alles wat de docent kan gebruiken bij zijn lessen in het basisonderwijs.

Zie ook: 1

Aandachtvoorrekenen.nl
Oefenboekjes die goed aansluiten bij de Cito-toetsen.
Creative Kids Concepts
Levert lesmethoden voor het basisonderwijs. Informatie over de producten "De Techniek Torens", "Pittige Plus Torens" en "Het KunstKabinet".
Cyberkidz
Educatieve spelletjes om te oefenen op de lagere school. Rekenen, lezen en topografie.
Drama op de basisschool
Achtergronden en lessen binnen het vak drama: kijkopdrachten, hoe poppen maken, een draaiboek en een boekenlijst.
Eerste Hulp bij Taalonderwijs
Een plek voor leerkrachten lager onderwijs, met concrete tips voor bijvoorbeeld materialenkeuze en hoekenwerk.
Fysio Educatief
Lesmethode voor bewegen in de klas. Ter bevordering van houding, beweging en ontspanning.
De Grote Mythe
Experimentele leermodule voor het basisonderwijs over de scheppingsmythologieën van verschillende culturen. Met forumdiscussie en geografisch geordende informatie.
Juf Anita
Lesideeën voor beeldende vorming, handvaardigheid, tekenen, drama en veel andere vakken. Met werkbladen, kleurplaten, versjes, liedjes en tablatuur.
Juf Hannah
Werkbladen voor kinderen, roosters en schema's voor onderwijzers. Voorts ook mandala kleurplaten, poëzieversjes en spelletjes.
Juf Naomi
Lesideeën en werkbladen van juf Naomi, geordend naar vak. Met forum, webgids en onderwijsnieuws.
Juf Sanne
Lesideeën, werkbladen, versjes, traktatieideeën, liedjes, boekentips voor de kleuterklassen. Daarnaast informatie over juf Sanne en haar school.
Kleurenklok.nl
Een Kleurenklok is een hulpmiddel om kinderen door het inzicht in tijd te geven, zelfstandig te leren werken.
Knutselmap
Op deze site staan allerlei werkjes die kinderen in elkaar kunnen knutselen.
Leerkracht.nl
Digitale lerarenkamer in het basisonderwijs van uitgever Zwijssen; bevat lesbrieven, praktijktips en een discussieforum.
Leerkrachtig
Lessen en lesideeën: spellen,thema's,verhalen,versjes,extra's en links.
De Lesebance
Software om te leren omgaan met Dyslexie, door veel te oefenen. Lesebanc bevat 15.000 woorden en zinnen om je daar bij te helpen. Al deze woorden en zinnen zijn met een natuurlijke stem ingesproken, dus geen computerspraak.
Leshulp.nl
Uitgebreide website met informatie voor zowel leerkachten als leerlingen. Met honderden educatieve links, lessuggesties, knutselideeën, leshulp, etc.
Lespakket.net
Lespakket.net biedt lesideeën, thema's, verhalende ontwerpen, lesmateriaal, boekentips en meer voor de groepen 1 tot en met 4 van het basisonderwijs.
Posterindeklas.nl
Gevisualiseerde onderwijsposters voor in de klas zoals metriek stelsel, lengtematen, oppervlakte, inhoud, gewicht, breuken etc.
Proefjes.nl
Proefjes om kinderen van de basisschool in aanraking te laten komen met alledaagse aspecten van de natuurkunde, scheikunde en biologie. Materiaal voor in de klas en thuis.
Smaaklessen
Smaaklessen is een lesprogramma over voeding en smaak voor groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs.
Somprint
Eenvoudig en snel werkbladen met rekensommen maken.
Spreekbeurten.info
Tientallen voorbeelden van spreekbeurten voor de basisschool. Met tips over hoe je een onderwerp vindt en hoe je de spreekbeurt houdt.
SpreekbeurtenPlein
Op spreekbeurtenplein zijn 100+ spreekbeurten te vinden over dieren, landen, gezondheid, sport, natuur, beroepen.
Virtueel museum
Is een virtueel museum over de geschiedenis aansluitend bij de kerndoelen en Canon van Nederland.
[Welcome Mozilla]
Laatste wijziging:
10 september, 2015 op 13:07:15 UTC
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie