AdamNet
AdamNet is het samenwerkingsverband van universitaire, wetenschappelijke, speciale en openbare bibliotheken in Amsterdam. AdamNet geeft toegang tot de Amsterdamse Centrale Catalogus en tot de catalogi van de AdamNet-bibliotheken afzonderlijk.
Biblionet Drenthe
Samenwerking van bibliotheken in Drenthe. Werkzaamheden, activiteiten, aangesloten bibliotheken en catalogus.
Biblionet Groningen
Netwerkorganisatie voor stad en provincie Groningen. Algemene informatie en toegang tot de diverse catalogi.
Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen
Overkoepelende website voor de bibliotheken in Zeeuws-Vlaanderen met vestigingen in de gemeenten Terneuzen, Sluis en Hulst. Daarnaast worden in een aantal kleinere kernen de bibliotheekdiensten voorzien door de Bibliobus.
Bibliotheekservice Fryslân
Serviceorganisatie van de Friese openbare bibliotheken. Zij vormt samen met de in totaal 52 bibliotheken en een aantal uitleenpunten het Fries Bibliotheken Netwerk.
Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen (OKBV)
Commissie van de VVBAD. Informatie over de werking van de organisatie, de kunstbibliotheken en de kunstinfrastructuur in Vlaanderen en Brussel.
Parkstad Limburg Bibliotheken
De Parkstad Limburg bibliotheken geven toegang tot interne en externe bronnen gerubriceerd naar de kennisgebieden (opleiding en beroep, opvoeding en onderwijs, bedrijven, overheid, Europa, sociale zekerheid, consument, geld en wonen, gezondheid, vrijwilligerswerk, kennis en cultuur, vrije tijd, romans, jeugd
Plusbibliotheek Flevoland [Almere]
Informatie en documentatie over de speerpunten Watermanagement en New Towns.
Probiblio
Bibliotheekcentrale voor Noord- en Zuid-Holland.
Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen
Overzicht van de diensten en activiteiten van de VVBAD.
West-Vlaams Informatienetwerk van Openbare Bibliotheken
WINOB werd in 1993 onder impuls van het provinciebestuur opgestart om het informatieaanbod van de West-Vlaamse openbare bibliotheken te verruimen, hun dienstverlening te verbeteren en de samenwerking tussen de bibliotheken te stimuleren.
Zeeuwse Bibliotheek
Openbare bibliotheek in Middelburg, de wetenschappelijke bibliotheek voor Zeeland en heeft ook de functie van Provinciale Service Organisatie voor Zeeland.

Andere talen 4

[Book Mozilla]
Laatste wijziging:
25 mei, 2016 op 9:48:13 UTC
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie