World Nederlands Naslag Bibliotheken Landelijke Organisaties
8
Biblion
Producten en Diensten voor Bibliotheken, Scholen en Boekhandel
Bibliotheek.be
De website van openbare bibliotheken in Vlaanderen, is een initiatief v/d Vlaamse Gemeenschap, die via deze site Internet als nieuwe bron van informatie voor iedereen bereikbaar wenst te maken.
Cultuurconnect
Samenvoeging van Bibnet, projectorganisatie voor de digitale bibliotheek Vlaanderen, en Locus, het steunpunt voor lokaal cultuurbeleid.
Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals
De KNVI zet zich in voor professionals in de bibliotheek-, informatie- en kennissector, die werkzaam zijn in of belangstelling hebben op het gebied van informatiebeheer.
MedioEurope
Leverancier van boeken, dvd's en software aan bibliotheken, onderwijs en bedrijven.
NBD Biblion
Levert producten en diensten aan bibliotheken en (school)mediatheken.
NVB
Nederlandse Vereniging voor Beroepsbeoefenaren in de Bibliotheek-, Informatie- en Kennissector.
Vereniging van Openbare Bibliotheken
Belangenvereniging voor de openbare bibliotheken in Nederland. Nieuws, evenementen, cursussen en vakinformatie.
[Book Mozilla]
Laatste wijziging:
30 mei, 2016 op 11:13:55 UTC
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie