BedrijfsArchieven Register Nederland
Bevat gegevens over bewaard gebleven (historische) bedrijfsarchieven in openbare archiefbewaarplaatsen, bij ondernemingen of in particuliere collecties. Het wordt beheerd door het Nederlandsch Economisch Historisch Archief (NEHA) te Amsterdam.
Nederlandsch Economisch Historisch Archief
De Vereeniging het Nederlandsch Economisch Historisch Archief werd opgericht in 1914 met als statutair doel "het verzamelen, bewaren en bewerken van het bronnenmateriaal dat van belang kan worden geacht voor de economische geschiedenis [...] in den ruimsten zin des woords".
[Book Mozilla]
Laatste wijziging:
19 februari, 2013 op 17:05:01 UTC
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie