Sites over en van de vakbonden in Nederland en België.
ABVAKABO
Bond aangesloten bij de FNV voor werknemers bij de overheid , zorg-, welzijns-, nuts- en openbare marktsector.
ABVV
Belgische vakbond. Informatie over werken, de organisatie, geschiedenis en hoe je lid kunt worden. Daarnaast nieuws, persberichten en algemene informatie.
ABVV Metaal - CMB
Centrale van de Metaalindustrie van België. Met actualiteiten, historiek en informatie per sector.
ACLVB
Liberale Vakbond. Geschiedenis, standpunten, algemene informatie, en de voordelen van lidmaatschap.
ACOD - Algemene Centrale der Openbare Diensten
Koepel van de Belgische socialistische overheidsvakbonden: geschiedenis, diensten en nieuws.
ACP
Vakbond voor iedereen werkzaam bij de Nederlandse politie.
ACV
Algemeen Christelijk Vakverbond. Met info-paketten, brochures, nieuws-flashs.
AFMP
Algemene Federatie van Militair Personeel, de FNV-bond van militairen.
Alternatief Voor Vakbond (AVV)
Richt zich voornamelijk op jongeren, freelancers, uitzendkrachten en flexwerkers. Informatie, forumdiscussies en online stemmen.
AOB
Algemene Onderwijsbond aangesloten bij FNV. Informatie over de bond, haar activiteiten en het aandachtgebied onderwijs.
BBTK
Belgische vakbond voor bedienden, technici en kaders.
BV Pop
Afdeling voor popmusici van de vakbond FNV KIEM (vakbond voor Kunsten, Informatie en Media).
CNV
Toegansportaal tot alle CNV Bonden met actuele informatie op het gebied van arbeid en inkomen.
CNV Dienstenbond
Vakorganisatie voor werknemers bij banken en verzekeringen, in de handel, grafische- en mediasector en overige dienstverlenende sectoren.
CNV Onderwijs
Vakbond voor onderwijsgevend- en onderwijsondersteunend personeel.
CNV Publieke Zaak
Vakorganisatie voor iedereen werkzaam in de sectoren Overheid, Zorg en Verzelfstandigde Overheidsinstellingen.
COC - Christelijke Onderwijscentrale
Een brochurelijst, mededelingen in pdf-formaat, ingezonden standpunten en links.
FNV
Overkoepelende organisatie van vakbonden. Informatie over de organisatie en de activiteiten die zij verricht.
FNV Bondgenoten
Vakbond voor werknemers in de landbouw, industrie, zakelijke dienstverlening, handel en personenvervoer.
FNV Spoor
Is, als onderdeel van FNV Bondgenoten, sector Vervoer, bedoeld voor iedereen die werkzaam is bij de spoorwegen.
Hout- en Bouwbond
Vakorganisatie van en voor werknemers in de hout- en bouwnijverheid en de woningcorporaties. Aangesloten bij de CNV.
LBC NVK
Vakbond van bedienden en kaderpersoneel.
Nationale Confederatie van het Kaderpersoneel
Belgische vakbond voor kaderleden. Informatie over de organisatie, hoe je lid kunt worden. Daarnaast sociaal- juridisch nieuws.
Nederlandse vereniging van journalisten
FNV-bond. Informatie over het vak, beroepsgroepen en tarieven. Opinies, dossiers en vacatures.
De Unie
De Unie, vakbond voor industrie en dienstverlening, een onafhankelijke vakvereniging met ruim 80.000 leden.
Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers
Informatie voor leden van de VNV en informatie over het beroep van verkeersvlieger voor iedereen.
Vlaams ABVV
Socialistische vakbond in Vlaanderen. Informatie over standpunten, organisatie en activiteiten.
VSOA
Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt. Presentatie van de structuur.
[Window Washing Mozilla]
Laatste wijziging:
20 juli, 2015 op 11:25:03 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen