World Nederlands Maatschappij Werk Arbeidsomstandigheden en Veiligheid
69

subcategorieën 4

Zie ook: 4

Advies voor arbo, milieu en kwaliteitszaken
Stichting die zich bezighoudt met adviezen over arbo milieu en kwaliteitszaken voor mkb en gemeente.
Agens
Houdt zich bezig met re-integratie van werknemers al dan niet met een uitkering.
Arbeidsinspectie
Handhavings- en uitvoeringsorganisatie van het Nederlandse ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).
Arbo Aanzet
Ondersteunende diensten op het gebied van arbeidsomstandigheden en kwaliteitszorg (gespecialiseerd in het begeleiden van bouwprojecten in sectoren infrastructuur, utiliteitsbouw, industrie en petrochemie).
Arbo OIffice Nederland
Landelijke arbodienst voor het midden- en kleinbedrijf. Verzorgt ook re-integratieactiviteiten.
Arbo Online
Werkdruk wordt door de meeste Nederlanders als de zwaarste last gezien. Nieuws, tijdschriften, wet en regelgeving.
Arbo Unie
Gespecialiseerd in het leveren van diensten die betrekking hebben op gezondheidsmanagement.
ArboNed
Landelijke arbodienst voor advies en ondersteuning op het gebied van arbeidsomstandigheden en verzuimbegeleiding.
Bedrijfsarts Bert Elzerman
Site van bedrijfsarts Bert Elzerman met o.m. informatie over RSI, rugklachten en andere arbo-onderwerpen. Links naar arbo-relevante sites en naar sites met informatie over gezondheid en gezondheidszorg.
Bureau Boelens
Voor samenspel van mens, organisatie en omgeving.
ClassBase Incident & Near Miss Management System
Een beslissingsondersteunend (software)hulpprogramma voor het registreren, meten en analyseren van ongevallen, incidenten en onveilige situaties op het werk.
Copla.nl
Bureau dat trainingen verzorgt op arbo- en veiligheidsgebied. Tevens detacheert men veiligheidskundigen.
DTS veilig werken
Verkoper van veiligheidskleding, veiligheidsschoenen, lasdekens en andere veiligheidsmaterialen.
ErgoFocus - Voor ergonomische adviezen op maat op de werkvloer en op kantoor.
Bureau voor fysiotherapie, werkplekonderzoek, arbo-beleidsadvisering, workshops en RSI, beeldscherm-, rug- en zittrainingen.
Eric Brosens Arbeidskundig Advies
Advies, schatting en evaluatie van vraagstukken rond blijvende arbeidsongeschiktheid al dan niet na een arbeidsongeval.
Erkende Keurbedrijven Hijs- en Hefmiddelen
De wettelijke veiligheidsvoorschriften zijn door de EKH verwerkt in werkvoorschriften voor keurbedrijven van kranen en hijs- en hefmiddelen.
Etop
Ergonomische trainingen, projecten en opleidingen.
EuroNorm
Een handige site met veel informatie over normen en wetgevingen m.b.t. arbo, milieu, veiligheid; maar ook voorbeelden, wizards en documenten die gebruikt kunnen worden.
Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk
Informatie per rubriek en nationaal steunpunt. Voor Nederland is dit het Arbo Platform, voor België een afvaardiging van de administraties van de arbeidsveiligheid, arbeidshygiëne en -geneeskunde.
De Gezonde Zaak
Oplossingen voor alle problemen waar u als werkgever mee te maken kunt krijgen.
Hygiene Consult Nederland
HCN is een adviesbureau met diensten op het gebied van hygiëne- en infectiepreventie.
Idewe
Belgische Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk: vereniging zonder winstoogmerk, die medisch toezicht organiseert en risicobeheersing.
Maetis
Landelijke arbodienst
Medimark: Geneeskundig Diagnostisch Centrum
Maatoplossingen voor professionele keuringen zoals arbokeuringen, sportkeuringen, verzekeringskeuringen en ook zeevaartkeuringen.
Mediwet VZW
Een Externe (arbo)dienst voor Preventie en bescherming op het Werk in Vlaanderen
Mepros Bedrijfsgezondheidsdienst BV.
Dienstverlener op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg.
NAVB
Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne in het Bouwbedrijf.
Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne
Arbeidshygiëne houdt zich bezig met belastende factoren in de werksituatie en de relatie met welzijn en gezondheid. Uitleg over deze toegepaste wetenschap en de werkzaamheden van de vereniging.
Prebes
Koninklijke Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming. Ledenvereniging van m.n. preventie adviseurs
Preventie & Interim
Centrale Preventiedienst voor de Sector van de Uitzendarbeid
Preventiemedewerker.net
Kenniscentrum over arbo onderwerpen en -regels, SV wetten, ontslagzaken etc.
PreventNet
Een instituut gericht op beroepsrisico's en arbeidsomstandighheden. Informatie over de activiteiten en de agenda
rie.nl
Biedt veel hulpmiddelen per branche voor RIE (risico- inventarisatie en evaluatie)
Safety Control
Levert een totaalpakket van advisering, opleidingen, trainingen en producten inzake brandveiligheid, arbeidsomstandigheden en bedrijfshulpverlening.
TNO Arbeid
Houdt zich bezig met o.a. innovatie van arbeid, bevordering van arbeidsparticipatie, versterking van arbeidsomstandighedenbeleid, reïntegratie en sociale zekerheid.
Toxic.nl
Hier kunnen na aanmelding databases voor gevaarlijke stoffen, MSDS en werkplekinformatie gedownload worden: groepskaarten van de Arbo Unie, chemiekaarten en werkplekkaarten.
Tredin
Medisch-arbeidsdeskundig adviesbureau, actief in verzuimaanpak, reintegratie en claimbeoordeling.
Vakbeurs voor veiligheid en bescherming op het werk
Belgische vakbeurs voor veiligheid en bescherming op het werk
Vamco
Kantoor Georges Maheim: Veiligheidscoördinatie voor tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en auditeren bedrijven op arbeidsveiligheid en geven preventieopleidingen in België.
VC-CS
Een contactvereniging voor veiligheidscoordinatoren in de bouw (België).
Winnock Re-integratie
Winnock begeleidt mensen die minder goed functioneren, verzuimen of arbeidsongeschikt zijn, bij hun terugkeer in het arbeidsproces.

Andere talen 7

[Window Washing Mozilla]
Laatste wijziging:
20 mei, 2016 op 7:05:03 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen