subcategorieën 8

Zie ook: 3

Arbeidsrechter
Vragen en antwoorden over personeelsvraagstukken, duidelijk uitgewerkt, met wetteksten en modellen.
B-alert Arbeid
Betaald abonnement met het laatste overheidsnieuws op het gebied van arbeidszaken, gerubriceerd op onderwerp. Jurisprudentie, beleidsstukken en wet- en regelgeving.
Beroepserkenning in de Europese Unie
Informatie over het uitoefenen van een gereglementeerd beroep in een andere lidstaat van de Europese Unie. Europese wetgeving en contactgegevens van diverse organisaties.
Delta Zutphen
Uitvoerder van de wet sociale werkvoorziening, verantwoordelijk voor mensen die binnen die regeling vallen in het werkgebied. Biedt deze mensen mogelijkheden bij het vinden van een passende plaats op de arbeidsmarkt.
Internet werkt
Overzicht van links met betrekking tot sociale zekerheid, werk en reïntegratie.
Kompas vzw
Centrum voor loopbaanontwikkeling en -planning. Begeleiding en klaarheid krijgen voor wie zich wenst te herpositioneren of heroriënteren op de arbeidsmarkt.
Loonwijzer
Middel van de christelijke vakbond om lonen transparanter te maken, door ze te vergelijken met die van je collega's. Voor België worden de gegevens verwerkt door het Hoger instituut voor de arbeid.
Personeelsdocumenten.nl
Verzameling van documenten voor het midden- en kleinbedrijf. Arbeidsvoorwaarden, -overeenkomst en ontbinding.
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
In het Belgische socialezekerheidsstelsel is de RVA belast met de organisatie van de werkloosheidsverzekering.
Stap voor Stap
Jobcoaching, training en re-integratie voor mensen met een uitkering in de regio's Rotterdam Rijnmond en Haaglanden.
Stichting Grensarbeid
De stichting komt op voor de belangen van grenslandwerknemers, woonachtig in Nederland en werkzaam in België. De website geeft informatie voor deze doelgroep.
Stichting van de Arbeid
Landelijk overlegorgaan van drie centrale organisaties van werkgevers en drie centrale organisaties van werknemers in Nederland. Algemene informatie over de Stichting en een uitgebreid overzicht van adviezen, nota's, aanbevelingen en persberichten.
UWV
Informatie over de organisatie en de dienstverlening, gerangschikt naar algemene gegevens en informatie voor werkgevers en verzekerden.
Vakbaan
Informatie over beroepen, opleidingen, kansen op de arbeidsmarkt en hulp bij het maken van de juiste studie- en beroepskeuze.
Werken 2.0
Blog over "Het nieuwe werken" met columns, interviews en nieuws.

Andere talen 22

[Window Washing Mozilla]
Laatste wijziging:
5 oktober, 2016 op 5:45:03 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen