Vrede is de toestand zonder oorlog. Hier vindt u sites over vrede en van organisaties uit de vredesbeweging.

Zie ook: 2

Campagne tegen Wapenhandel
Artikelen en persberichten over de rol van Nederland en het Nederlandse bedrijfleven in de internationale wapenhandel.
Forum voor Vredesactie
Kernwapens de wereld uit, de militarisering van Europa tegengaan, de wapenproductie terugdringen en werken aan een vredescultuur zijn de oogmerken van het Forum voor Vredesactie. Standpunten, persberichten en dossiers.
Haags Vredes Platform
Doelstellingen, jaarverslagen en archief van deze organisatie voor vrede en ontwapening.
Kerk en Vrede
Landelijke organisatie van mensen die binnen en buiten de kerken actief voor ontwapening en geweldloosheid zijn. Actuele berichten en links.
Museum voor Vrede en Geweldloosheid
Vredesmuseum met een vaste expositieruimte in het Verzetsmuseum Zuid-Holland te Gouda. Informatie over de tentoonstellingen en activiteiten.
Pax Christi Vlaanderen
De beweging voor vrede, mensenrechten en verzoening in de geschiedenis en vandaag: strategie, akties, agenda van Vlaanderen en Internationaal .
Tumult
Streeft ernaar dat alle kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel een actieve cultuur van vrede en geweldloosheid ontdekken, zelf vormgeven en geëngageerd uitdragen.
VIA - Vrijwillige Internationale Aktie
Nederlandse tak van de internationale vredesorganisatie Service Civil International (SCI) die probeert door middel van werkkampen maatschappelijke veranderingen na te streven en mensen van verschillende achtergronden en nationaliteiten samen te brengen.
Vrede vzw
Een beweging die werkt rond internationale politiek, ontwikkelingsproblematiek en vredesvraagstukken.
Vredeseducatie
Leren van vrede. Links, nieuws en thema's. Doe de tolerantietest.
De Vredessite
Platform voor mensen en organisaties uit de vredesbeweging met nieuws, een agenda, mailinglist, artikelen en links.
Vrouwen in 't Zwart Leuven
Plaatselijke groep van een wereldwijd netwerk van vrouwen dat zich inzet voor een rechtvaardige vrede, tegen oorlog, militarisme, discriminatie, homofobie, racisme, onrechtvaardigheid en andere vormen van geweld.
De Vuurbloem
Geweldloosheid als weg naar de vrede. Uitgangspunten, mogelijkheden, trainingen en publicaties.
Warchild
Verleent hulp aan kinderen in door oorlog getroffen gebieden. Psychosociale hulpverlening, waarbij gebruik wordt gemaakt van creatieve therapieën. Projectinformatie, actienieuws en vacatures van Warchild wereldwijd.

Andere talen 15

[Questioning Mozilla]
Laatste wijziging:
6 juni, 2016 op 10:50:26 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen