subcategorieën 1

Zie ook: 8

Aktiegroep Geluidshinder Gaasperdammerweg
Aktiegroep tegen overlast van lawaai, stank en vuil van de Gaasperdammerweg (A9) te Amsterdam.
Antwerken
Een presentatie van het Masterplan Mobiliteit Antwerpen.
ANWB
Belangen- en serviceorganisatie voor de Nederlandse automobilist. Nieuws, informatie over verzekeringen, online winkel en heel veel tips en informatie voor de automobilist.
Autopia
Vlaams steunpunt voor kleinschalig, particulier autodelen, en voor de gemeenten die plaatselijke initiatieven willen opstarten.
Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers vzw
Lid van de Europese reizigersfederatie EPF. Verdediger van de belangen van openbaarvervoergebruiker. Met standpunten, campagnes en de deelsites van spoorlijncomite's.
Carpool
Taxistop over het autodelen van en naar het werk. Met de parkings en tips.
CROW
Kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur. Informatie over activiteiten, agenda, projecten, congressen, cursussen en magazine.
Geluid en Verkeer
Technische en wettelijke informatie over geluidhinderbestrijding.
Ik ben ROB
De vereniging Rustig Op de Baan: met tips, gratis stickers en de lopende acties.
Ikbenvoor.be
Groep van burgers en organisaties die gaan voor een veiliger verkeer. Met campagnes en een verkeersveiligheidsbarometer.
Komimo
Overlegforum en de drijvende kracht achter de sensibilisatiecampagnes De Week van de Zachte Weggebruiker en de Week van Vervoering.
Leuven - Brussel v.v.
Het relaas van een pendelaar. Met de vertragingen van de nmbs op dit traject, voor de tweede helft van het jaar 2000.
Het Nieuwe Rijden
Energiebewust autorijden. Informatie voor automobilisten, vrachtwagenchaufeurs en over welke auto te rijden.
OV-fiets
Huurfiets voor het openbaar vervoer. Waar en hoe te huren.
Regio Groningen-Assen
Project voor een regionaal netwerk van openbaar vervoer in de regio Groningen - Assen. Nieuws, documentatie, het waarom en de ambitie. Lijst van aangesloten gemeenten.
ROVER - Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer
Zet zich in voor de belangen van de reizigers van alle vormen van openbaar vervoer. Nieuws, activiteiten, producten, lid worden en links.
Sebaction
Sensibiliseert de overheid voor veiligheid van jonge weggebruikers. Vermindert het aantal weekendongevallen door een systeem van taxicheques en rijstages.
Stichting voor gedeeld autogebruik
Informatie over het delen van auto's, waaronder links naar commerciële aanbieders en advertenties van particulieren die hun auto willen delen en gegevens over verzekeren.
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid
Online kennisbank, nieuws en informatie over publicaties.
Theoriecursus.nl
Forumdiscussie over actuele verkeerszaken.
VAB - Vlaamse Automobilistenbond
Belangenvereniging, pechverhelpingsdienst, en opsteller van mobiliteitsdossiers. Met onder meer hun historiek.
Verkeerskunde
Vaktijdschrift over verkeer en vervoer. Online nieuws, links, vacatures en hoe je lid kunt worden.
Verontruste ANWB-ers
Streven na dat de ANWB zijn invloed aanwendt voor een milieuvriendelijker verkeers- en vervoerssysteem. Nieuws en artikelen hierover.
Voetgangersbeweging
Organisatie die onder meer bijdroeg aan het tot stand komen van de voorrang op zebrapaden. Met heet-van-de-naaldberichten over knelpunten op Vlaamse voetpaden.
VOR Bulletin
Tellingen van het aantal verkeersongevallen in Nederland, uitgesplitst per gemeente.
Zonder auto kan het ook
Deze stichting propageert het om sportvelden per fiets of openbaar vervoer te bezoeken. Activiteiten, nieuwsbrief en winkel.

Andere talen 9

[Car Mozilla]
Laatste wijziging:
25 januari, 2017 op 4:10:04 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen