Het ontwrichten van een samenleving door georganiseerde geweldpleging met een politiek oogmerk.

subcategorieën 4

Zie ook: 1

AIVD
Terrorisme is één van de aandachtsvelden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. De AIVD is de nieuwe naam van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, de BVD. Taken, aandachtsgebieden en actuele publicaties.
Crisis.nl
In het geval van crisis publiceren de v erschillende overheden informatie op deze website.
Jihad in Nederland
Kroniek van een aangekondigde politieke moord. De rol van internet in de aanloop tot en reactie op de moord op Theo van Gogh.
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding
Overheidsinformatie over terrorisme, terrorismebestrijding en alerteringsniveau voor dreigend onheil.
SociaSite: CyberJihad Internationaal
Analyse van de manieren waarop terroristen gebruik maken van het internet. Artikel van dr. Albert Benschop (Universiteit van Amsterdam).
Terrorisme in België
Dossier Terrorisme van Revue van de Rijkswacht. [PDF]

Andere talen 14

[Questioning Mozilla]
Laatste wijziging:
14 juli, 2016 op 8:05:06 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen