Informatieve sites en sites van organisaties over taal en dialecten in de maatschappij.

Zie ook: 1

Als goede buren
Vlaanderen en de taalwetgeving. Informatie van het Ministerie voor de Vlaamse gemeenschap over de taalgrens en de taalwetgeving. Over onder meer de geografische en de sociale taalgrens, een eeuw taalwetten en de grondwettelijke taalvrijheid.
Ampzing-genootschap
Het Ampzing-genootschap strijdt met onder andere liedjes en cartoons - allebei te vinden op de website - tegen het oprukkende Engels.
Bond tegen Leenwoorden
Een vereniging die zich inzet voor het gebruik van zuiver Nederlands en het terugdringen van leenwoorden. Informatie over de vereniging en een woordenboek met Nederlandse alternatieven voor leenwoorden.
Genootschap Onze Taal
Nieuws, een database met honderden taaladviezen, artikelen over taalonderwerpen, informatie over het genootschap, een register van het maandblad en weblinks.
Limburghuis
Een Algemeen Limburgs Woordenboek, nieuws- en andere artikelen, fora, links en een werkplaats om verder te werken aan het Algemeen Geschreven Limburgs.
Nederlandse Taalunie
Samenwerkingsverband van de Nederlandse en Vlaamse overheid dat zich richt op het gemeenschappelijke huis: de Nederlandse taal. Informatie over de organisatie, haar geschiedenis en het onderwijs in de Nederlandse taal, nieuws en een overzicht van publicaties.
Ouders Online: Taal
Onder andere een vraagbaak kindertaal en meertaligheid, en een interactief woordenboek Kindertaal en een woordenboek Oudertaal.
Renkema, Jan
Schreef o.a. de Schrijfwijzer, de Leidraad bij het Groene Boekje en Tekst en Uitleg, een Inleiding in de Tekstwetenschap. Boeken, artikelen, interviews, onderzoek en een cv.
Taal Aktie Komitee
Vlaamse militante actiegroep voor de Nederlandse taal. Geschiedenis, overzicht van acties, nieuws en contactpersonen.
Taal in Nederland
Over erkende streektalen en dialecten van het Nederlands. Met veelgestelde vragen, taalkaarten en dialectvergelijking.
Taalstrijd in de Voerstreek
Artikel van Rik Palmans over de Voerstreek, waar forse discussies optreden tussen Frans- en Nederlandstaligen.
De Taaltelefoon
Openbare taaladviesdienst van de Vlaamse overheid die adviseert en informeert over taal. Informatie over de dienstverlening, nieuws, enkele adviezen, wetenswaardigheden en verwijzingen naar publicaties en websites.
Uitmunten in Taal
Over de rol van munten in de Nederlandse taal, ter gelegenheid van de invoering van de euro. Korte geschiedenis, woordenlijst en gezegden.
Zeêuwse Taelsite
Over het Zeeuws en over streektalen in het algemeen: artikelen, een nieuwsbrief, een mailinglijst en weblinks [grotendeels in het Zeeuws].
Zeeuwse creooltalen sterven een stille dood
Artikel in de Provinciale Zeeuwse Courant over de Zeeuws-creoolse talen in Afrika door Marco Evenhuis. (December 01, 1997)
Vlaamse wettekst over spelling
Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van bepaalde regels van de officiële spelling en van de spraakkunst van de Nederlandse taal. (May 30, 1996)

Andere talen 6

[Questioning Mozilla]
Laatste wijziging:
30 december, 2014 op 6:35:12 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen