subcategorieƫn 1

Belvedere
Houdt zich bezig met het behoud van cultuurhistorische elementen bij ruimtelijke ontwikkeling en planvormingsprocessen. Beleidsinformatie, nieuws, dossiers en publicaties.
Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen
De BNSP is de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen. Met meer dan 850 persoonlijke leden, circa 70 adviesbureaus en een groeiend aantal institutionele leden en begunstigers (zoals opleidingen en overheden) is de BNSP een waardige vertegenwoordiging van de beroepsgroep.
Deltametropool / Deltametropolis
Website van de Vereniging Deltametropool en de Vrienden van de Deltametropool. Deltametropool is een nieuw concept voor de inrichting en beheer het stedelijk gebied in de delta van de rijn en maas.
IKC RO
Portal met verzamelde nieuwsberichten, publicaties, adresgids, weblinks, congresagenda en elektronische nieuwsbrief.
Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam
Nieuws en achtergronden over de herontwikkeling van dit gebied in combinatie met de aanleg van de A4 Midden-Delfland. Met diverse documenten in PDF-formaat.
Meervoudig Ruimtegebruik
Voorbeelden van meervoudig ruimtegebruik in Nederland en Noord-Amerika.
Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
Informatie over de organisatie en haar activiteiten, maar ook veel inhoudelijke informatie over projecten en studiereizen. Met nieuwsbrief en digitaal archief.
Planbureau voor de Leefomgeving
Verkent systematisch ruimtelijke ontwikkelingen in het heden en in de toekomst, agendeert en signaleert nieuwe onderwerpen, schetst nieuwe beelden en ontwerpen. Programma, publicaties en kennisportaal.
Platform Binnenstadsmanagement
Podium voor kennisontwikkeling, ervaringsuitwisseling en professionalisering van binnenstadsmanagement.
Wijkwebsites.nl
Wijkwebsites.nl is een open virtuele gemeenschap over de inzet van websites voor het verbeteren van de kwaliteit van het leven van alledag in de buurt en wijk.
[Questioning Mozilla]
Laatste wijziging:
20 mei, 2016 op 20:54:07 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen