Privacy-gerelateerde onderwerpen. Informatie over encryptie, privacy op Internet, privacywetgeving, spionage door inlichtingendiensten, afluistertechnieken.

Zie ook: 1

CBP - College Bescherming Persoonsgegevens
Het CBP ziet er op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens als onafhankelijke instantie op toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd, en dat de privacy van burgers ook in de toekomst voldoende gewaarborgd blijft.
NRC Handelsblad - Dossiers: Codenaam Echelon
Informatie over het internationale spionagenetwerk Echelon.
Privacy First
Zet zich in middels informatieve, ludieke of juridische acties tegen organisaties, bedrijven, overheden en verantwoordelijke personen die zich niet houden aan het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Privacyloket.nl
Behartigt de belangen van de individuele burger, teneinde haar of zijn recht op privacy conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens te doen gelden.

Andere talen 4

[Anti Mozilla]
Laatste wijziging:
1 januari, 2017 op 6:15:06 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen