Sites en internetpagina's over fysiek en geestelijk geweld, de gevolgen en de slachtoffers.

subcategorieën 5

Actie tegen zinloos geweld
Agenda, doelstellingen en artikelen in de pers. Bestel een stoeptegel of discussieer mee in het forum.
Duinmeijer, Kerwin
Slachtoffer van geweld. Sinds Kerwin in 1983 is vermoord is er een steeds wisselende groep mensen geweest die de organisatie van de jaarlijkse herdenking op zich heeft genomen.
Expertisecentrum Kindermishandeling
Informatie over kindermishandeling en de mogelijkheden om hulp te bieden of te krijgen. Achtergronden, publicaties en adressen en regionale telefoonnummers om kindermishandeling te melden.
HERA, vrouwenopvang Gelderland
Biedt opvang en hulpverlening aan vrouwen en kinderen die te maken hebben met mishandeling en (seksueel) geweld.
Hubert Consult
Onderzoeks-, trainings-, en adviesbureau gericht op het tegengaan van ongewenste omgangsvormen op het werk.
Netwerk Huiselijk geweld
Informatie over en hulp bij huiselijk geweld in Nederland.
Ouders van een vermoord kind, Vereniging
Belangenvereniging van en voor ouders van een vermoord kind. Op de site aandacht voor de activiteiten, zoals de lotgenootbijeenkomsten, van de vereniging.
Petitie tegen zinloos geweld
Teken een petitie tegen zinloos geweld.
Roos, Alan
Slachtoffer van geweld. Over Alan, de familie, het gedenkteken. En: de uitspraken van de rechtbank over de daders.
Schadefonds Geweldsmisdrijven
Informatie over de organisatie, werkwijze en de uitkeringen. Mogelijkheid om uitkering aan te vragen.
Stichting Hester
Stichting genoemd naar Hester van Nierop, die in 1998 in Ciudad Juarez (Mexico) werd verkracht en vermoord. Informatie over het geweld tegen vrouwen in die stad en de strijd van de stichting hiertegen d.m.v. voorlichting, preventie en hulp aan slachtoffers.
Tegen geweld
Informatie over geweld, de kalender tegen geweld, landelijke agenda tegen geweld en gratis een eigen e-mailadres Tegen Geweld.
Verstappen, Nicky
Slachtoffer van geweld. Persoonlijk monument voor Nicky Verstappen en archiefmateriaal over zinloos geweld.
Werkgroep tv-geweld
De werkgroep wil overheid en omroepwereld overtuigen van het belang van een minder op geweld gebaseerd programma-aanbod. Literatuurlijst, links, scripties en nieuwsbrief.

Andere talen 8

[Questioning Mozilla]
Laatste wijziging:
1 januari, 2017 op 6:15:06 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen