subcategorieën 1

Zie ook: 1

Arme Kant van Nederland/EVA
Een werkgroep van de Raad van Kerken in Nederland en het arbeidspastoraat DISK (Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken). Brengt de armoede, die vooral vrouwen treft, onder de aandacht in kerk, politiek en maatschappij.
Kleureneconomie
In de kleureneconomie zijn we zelf de baas en niet langer de slaaf van "De Economie".
OASeS - Onderzoeksgroep Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad
Maatschappelijk relevante publicaties van een onderzoeksgroep van de Universiteit Antwerpen. Met onder meer het jaarboek 'Armoede en Sociale Uitsluiting'.
Spullenhulp vzw
Winkelketen voor minderbedeelden. Ze geven ook onderdak, speelgoed, en elke winter gratis maaltijden.
StADT - Stedelijke Armoede Doorlichting en Troeven voor Ontwikkeling.
Onderzoek van onder meer het Instituut voor Sociale en Economische Geografie, rond ruimtelijke concentratie van maatschappelijke achterstelling in de steden.
Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting
Informatie over de missie, de activeiten en publicaties van het Steunpunt.
Vereniging Basisinkomen
Streeft naar invoering van een onvoorwaardelijk inkomen voor iedere ingezetene van Nederland. De site bevat artikelen en links.
het Vierde Wereld Syndicaat
Vereniging van en voor armen in België. Informatie over doelstelling en activiteiten.
Vzw T'Hope
Een partnerschap in Roeselare tussen mensen die dagelijks in armoede leven en mensen uit de middenklasse die dit leven in armoede een onaanvaardbaar onrecht vinden.

Andere talen 7

[Questioning Mozilla]
Laatste wijziging:
16 april, 2013 op 13:24:04 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen