Theosofie betekent "Goddelijke Wijsheid". Dit wil zeggen dat alles wat vanuit de goddelijke bron komt, onder theosofie valt. Het betekent ook dat alles dat naar die bron leidt onder theosofie valt. Dit is nogal een ruime omschrijving. In de praktijk wordt de term theosofie meestal gebruikt voor ideeën die voortbouwen op H.P. Blavatsky en haar boeken. Verder zijn er verschillende theosofische organisaties. H.P. Blavatsky heeft samen met 17 anderen in 1875 de Theosophical Society opgericht. Een paar jaar na haar dood is deze opgesplitst. Sindsdien zijn er meerdere Theosophical Societies. In Nederland betekent dit dat er meerdere Theosofische Genootschappen zijn en een Theosofische Vereniging.

subcategorieën 3

Occulte Woordentolk
Uitgebreide uitleg van theosofische terminologie en denkwereld, door G. de Purucker.
Staya Erusa
DVD gebaseerd op het werk van Dwual Khul en Alice Bailey, over de dood en daarna.
Theosofie-groep [Yahoo! Groep]
E-mailgroep van de Theosofische Vereniging (Adyar), waar ook niet-leden van de vereniging welkom zijn.
Theosofie: voorlopers van de New Age
Kritische pagina over de geschiedenis van de theosofische beweging.
Theosofische Termen
Theosofische terminologie uitgelegd, met o.a. woorden uit het Sanskriet. Uitleg aangepast uit het boekje Ganesha.
Vincent, Hans
Over integraal denken.

Andere talen 8

Laatste wijziging:
4 mei, 2016 op 8:43:48 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen