Het Humanisme is een filosofie of levensbeschouwing die uitgaat van de mens. Alle ethiek en levensdoelen worden daarop gebaseerd en niet op het geloof in een God of iets goddelijks. De mens zelf is het uitgangspunt.
deMens.nu - Unie Vrijzinnige Verenigingen
Overzicht van de vrijzinnig humanistische organisaties in Vlaanderen.
Hivos
Een ontwikkelingsorganisatie die staat voor emancipatie, democratisering en armoedebestrijding in ontwikkelingslanden.
Human Punt NL
Een E-zine van de humanistische beweging in Nederland, een ruim aanbod van artikelen en columns, een jaar agenda, een overzicht van zowel Nederlandse als internationale humanistische organisaties, vacatures en een media overzicht.
Humanistisch Vormingonderwijs
Pedagogisch Studiecentrum HVO.
Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging Vlaanderen
De website van de vrijzinnig humanistische beweging in Vlaanderen. Geeft een ruim overzicht van zowel Vlaamse, Nederlandse als internationale humanistische organisaties.
Humanistische Alliantie
Netwerk van humanistische organisaties in Nederland.
Humanitas
Informatie over het vrijwilligerswerk dat deze organisatie doet, haar organisatie en hoe je kunt helpen.
Jonge Humanisten
Over humanisme, de activiteiten en het tijdschrift De Spino van de jonge humanisten, de jongerentak binnen het Humanistisch Verbond.
Universiteit voor Humanistiek
Scripties, collectie beschrijving van bibliotheek en praktische informatie.
Vrije Gemeente Amsterdam
Denken, inspireren en verbinden. Vereniging, opgericht in 1877 en gevestigd in Amsterdam.
Vrijzinnig Hasselt
Portaal van de Hasseltse humanistiche verenigingen, hun visie en activiteiten, het ontmoetingscentrum.
Vrijzinnig Maasland
Humanistisch Verbond Maasland. Met informatie over praatgroepen en persoonlijke begeleiding via de centra voor morele dienstverlening.
Willemsfonds
Vanuit een Vlaamse, vrijdenkende, humanistische en liberale identiteit streeft het fonds een zo breed mogelijke ontplooiing van de medemens na. Profiel en geschiedenis, informatie over lidmaatschap en activiteiten.

Andere talen 7

[Tough Mozilla]
Laatste wijziging:
18 augustus, 2016 op 10:34:45 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen