De term gnosticisme (ook wel gnostiek genoemd) is etymologisch afkomstig van het Griekse woord voor kennis, gnosis. Gnosis duidt op mystieke, geheime (in de betekenis van verborgen) kennis. Gnosticisme is een verzamelnaam voor een brede waaier aan mystiek-religieuze stromingen die stammen van voor het begin van de huidige jaartelling en een bloei kenden in de 2e en 3e eeuw.

subcategorieën 2

Als Catars
Studiecentrum van mensen, binnen en buiten de academische wereld, zich op een of andere wijze actief bezighouden met de studie van het katharisme en gelijkaardige stromingen. Informatie over geschiedenis, herkomst en mythen rondom deze religie.
De Bogomilen. De grootste puriteinen uit de Middeleeuwen
Scriptie door Bart Rosseels voor het behalen van de graad van Licentiaat in de Geschiedenis. Beschrijft de oorsprong van het bogomilisme en de mogelijke rol die daarin weggelegd was voor de paulicianen en de messalianen, en eindig met de invloed van de bogomilen op de katharen.
De Drie Bronnen
Gnostisch Centrum in Oss geeft inzicht in de levenshouding door middel van cursussen, consulten en bijeenkomsten.
Esoterie en Gnostiek
Fran deelt haar verworven inzichten. Met bespreking van een aantal boeken over deze onderwerpen.
De geschiedenis van de Katharen
Publicatie van Jacques Van Acker om, zoals hij het zelf schrijft, eer te betonen aan de vele onschuldige mensen die 800 jaar geleden werden uitgemoord.
Gnosis, Gnostiek en de Katharen
Bram Moerland schrijft over gnostiek en aanverwante onderwerpen. Met forum en agenda van lezingen en cursussen.
Hoe Gnosis te lezen
Uitleg over Gnosis als geheime, esoterische leer. Met links naar de evangeliën van Thomas, Filippus en Maria (Magdalena).
Wikipedia - Gnosticisme
Overzicht van artikelen over of met betrekking tot gnosticisme.
Hernieuwde studie gnostiek gewenst
Artikel naar aanleiding van het verschijnen van het herdenkingsboek Augustiniana Neerlandica ter gelegenheid van de 1650ste geboortedag van Augustinus van Hippo. Meer dan dertig deskundigen uit Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika werpen licht op de wereldhistorische betekenis van Augustinus. [Friesch Dagblad] (April 23, 2005)
Via Augustinus vindt de gnostiek weerklank
Ingekorte versie van de inaugurele rede die prof. dr J van Oort hield bij het aanvaarden van de leerstoel Christendom en Gnostiek aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. [Friesch Dagblad] (April 09, 2002)

Andere talen 6

Laatste wijziging:
18 maart, 2015 op 10:35:05 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen