Informatie over leven en werken van bekende theologen. Ook teksten die één bepaalde theoloog als hoofdonderwerp hebben.

subcategorieën 29

Zie ook: 1

Brakel, Theodorus à
Trappen van het Geestelijke Leven, van Dirk Theodorus Gerryts à Brakel (1608-1669), protestants theoloog en gereformeerde predikant. [PDF]
Brooks, Thomas
De stille ziel of De zwijgende christen onder de smartelijke roede, tekst van Thomas Brooks (1608-1680), Engels predikant. Met biografie van de schrijver.
Calamy, Edmund
Bevend vanwege de ark Gods. Tekst van Edmund Calamy (1600-1666), Engels protestants theoloog.
Costa, Isaac da
Voorrede, voorafgaand aan bijbellezingen over de profetieën en de psalmen. Tekst van Isaac da Costa (1798-1860), Nederlands dichter en publicist. [PDF]
Curtenius, Petrus
De verborgenheid der laatste dagen. Preek over de bekering der joden, Rom. 11:25 en 26a. Tekst van Petrus Curtenius (1716-1789), predikant. [PDF]
Durham, Jacobus
Preek over Math.22:4 van Jacobus Durham (1622-1658), Schots theoloog en predikant te Glasgow. [PDF]
Durham, Jacobus
Preek over Openb. 14:13, van Jacobus Durham (1622-1658), Schots theoloog en predikant te Glasgow. [PDF]
Fruytier, Jacobus
Salomo's raad aan de jeugd. Tekst van Jacobus Fruytier (1659-1731), vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie. Predikant te Rotterdam.
Gustaaf Adolf van den Bergh van Eysinga
Informatie over deze Nederlands Hervormde Theoloog, die leefde van 1874 tot 1957.
Linden, Pieter van der
Briefwisseling naar aanleiding van de overstroming in 1952, met Pieter van der Linden (1897-1969), predikant. [PDF]
Meijer, Daniël
Korte levenschets van Daniël Meijer (1851-1778), predikant.
Meijer, Daniël
Vier preken van Daniël Meijer (1851-1778), predikant. Inclusief korte biografie. [PDF]
Olevianus, Caspar
Levensbeschrijving en leer van deze theoloog.
Schillebeeckx, Edward
Leven en werken van deze theoloog, beschreven door de Stichting Edward Schillebeeckx die als doel heeft zijn werk te verzamelen en toegankelijk te maken voor anderen.
Smytegelt, Bernardus
Zo Hij vertoeft, verbeidt Hem. Preek van Bernardus Smytegelt (1665-1739), Nederlands protestants theoloog en gereformeerd predikant. [PDF]
Swedenborg, Emanuel
Geschriften van de theoloog en filosoof Emanuel Swedenborg. Vertalingen, biografieën, essays en artikelen.
Til, Salomon van
Korte en ordentelijke ontleding der ware en Godsvruchtwerkende Godgeleerdheid (PDF-bestand). Tekst van Salomon van Til (1643-1713), Nederlands protestants theoloog en gereformeerd predikant. [PDF]
Ursinus, Zacharias
Leven, leer en werk van deze theoloog.
Webster, James
Preken en verhandelingen over diverse teksten, van James Webster (1658-1720), predikant te Edinburg. [PDF]

Andere talen 2

[Mozilla Angel]
Laatste wijziging:
25 juli, 2014 op 11:28:54 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen