Organisaties die zich bezighouden met studie, onderzoek of documentatie op het gebied van de theologie/godgeleerdheid.

Zie ook: 1

Archief- en Documentatiecentrum
Instituut van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) ter verzorging van de geschiedenis van deze kerken. Informatie over onderzoek en publicaties, inclusief overzicht van de archieven.
Augustijns Instituut Eindhoven
Wil de bestudering van Augustinus' spiritualiteit stimuleren door het beheer van een wetenschappelijke bibliotheek en het verzorgen van publicaties en studiebijeenkomsten.
Brediusstichting
Stichting voor de bevordering van Byzantijnse studies. Met rubriekenoverzicht van de uitgebreide bibliotheek, (engelstalige) pubicaties en informatie over activiteiten.
Commissie Archief en Documentatie
Archiefzorg van de Nederlands Gereformeerde Kerken.
Diversen Blaise Pascal Instituut
Centrum voor bezinning en levensbeschouwing van de Vrije Universiteit Amsterdam.
Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving
Dominicaans studiecentrum in Nijmegen, met actuele informatie over studiedagen, publicaties en lopend onderzoek.
Expertisenetwerk gender en religie
Een netwerk dat uitgaat van het IWFT, de Interuniversitaire Werkgroep Feminisme en Theologie.
Franciscaans Studiecentrum
Stichting voor het bevorderen van onderzoek en onderwijs in de Franciscaanse spiritualiteit. Met een biografie, bibliografie en online werken van Franciscus van Assisi.
Instituut voor Oosters Christendom
Instituut voor wetenschappelijke bestudering van het oosters christendom. Informatie over organisatie, onderzoeksprojecten en publicaties.
Katholiek Documentatie Centrum
Documentatie over het katholiek leven in Nederland vanaf de 19e eeuw. Met doorzoekbare publiekscatalogus.
Onderzoek Levensbeschouwing & Cultuur
Onderzoeksbureau voor onderwijs en management op het terrein van theologie en levensbeschouwing. Informatie over projecten en publicaties.
Onderzoeksgroep Theologie in een postmoderne context
Onderzoek van de Katholieke Universiteit Leuven naar religieuze ervaring in de postmoderne samenleving. Met online-teksten en informatie over medewerkers en projecten.
Prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut - Centrum voor medische ethiek
Organisatie die ondersteuning wil geven bij medisch-ethische vragen. Voor werkers in de zorgverlening en het pastoraat en voor lotgenoten en andere belangstellenden.
Protestants Theologisch Instituut
Ontstaansgeschiedenis en de bibliotheek van het instituut in Kolozsvár - Cluj (Roemenië).
Stichting Edward Schillebeeckx
Stichting voor het verzamelen en toegankelijk maken van het werk van Schillebeeckx voor geïnteresseerden in kerk, universiteit en samenleving.
Stichting Réveil-Archief
Deze stichting verzamelt en beheert een veelheid aan materiaal van en over het 19de-eeuwse Réveil, maakt dit materiaal toegankelijk en bevordert de bestudering daarvan.
Titus Brandsma Instituut
Instituut ter voortzetting van de wetenschappelijke activiteiten van Titus Brandsma met betrekking tot de studie van de spiritualiteit en de mystiek.

Andere talen 1

[Mozilla Angel]
Laatste wijziging:
8 augustus, 2015 op 21:22:04 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen