Sites van individuele christenen, zoals websites over persoonlijke ervaringen in het geloof. Ook persoonlijke homepages die informatie geven over uiteenlopende christelijke onderwerpen worden hier opgenomen.

subcategorieën 1

Zie ook: 2

Clarijs, familie
Gezin, foto's, geloof en informatie over gospel, gitaaraccoorden en Brazilië.
Columnchrist
Blog met humor, satire en geloof.
Dagboek Pensees van Graaf Inka
Toegang tot een uitgebreid dagboek dat uiting geeft aan een oprecht Rooms-Katholiek geloof (pdf).
Deinum, Leo
Informatie over diverse christelijke onderwerpen, opwekkingsmuziek en een boekhoudprogramma.
Dijk, Renée van
Haar werk, haar persoon en haar Blog.
Fels, Harry
Bevat een artikel over de schriftpsychologische methode Schrijfdans.
Filosofie - Religie - Orthodoxie
Persoonlijke blog van Christiaan Biesbroeck met een Orthodox accent.
Van Genderen, Dirk
Website van de voormalige eindredacteur van de E.O., met elke week een commentaar over een christelijk onderwerp.
Gewoon Huib
Persoonlijk getuigenis, overdenkingen, gedichten en humor.
Hofman, Martijn
Informatie over vergadertechnieken en artikelen over theologische vraagstukken.
Houtman, Piet.
Beschouwingen vanuit christelijk standpunt over samenleving, cultuur en kerk. Preken en andere notities bij de Bijbel.
Jurjenvanhouwelingen.nl
Blog over christen zijn in de 21ste eeuw, over het koninkrijk van God, met bezinnende artikelen op diverse christelijke onderwerpen.
Medema, Henk
Persoonlijke site van de uitgever, waar hij graag schrijft over kerk, gemeente, zending en theologie.
My Place of Peace
Diverse christelijke gedichten.
Pastorale Kroes
Emeritus dominee Philippus Kroes geeft de integrale tekst van honderden preken en andere artikelen over diverse Christelijke onderwerpen.
Profetie van joanne verhulst
In september 1995 ontvangen profetie. Een bemoedigende boodschap over de wederkomst van Jezus Christus en hoe we ons op die dag kunnen voorbereiden.
Strengholt
Actieve blog van de Nederlander Jos Strengholt die het ambt van Anglicaanse priester in Cairo bekleed. Patristiek en orientaals Christendom gemengd met midden-oostelijke politiek.
Verheij-de Peuter, Cobie
Levensbeschouwelijke gedichten over geloof, hoop, liefde, leven, geboorte en sterven.
De Vries, Sake
Bevat informatie over concerten en festivals, muziek en baptisten. Met impressies van onder meer het Flevo Festival en Winter Wonder Rock.
Wolters, Corrie
Persoonlijke site van Corrie Wolters, die zich bezighoudt met geloofsvragen en het levenseinde en van daaruit met grote regelmaat uitvaartplechtigheden verzorgt.

Andere talen 11

[Mozilla Angel]
Laatste wijziging:
22 december, 2016 op 22:35:09 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen