Sites van organisaties op het gebied van zending, evangelisatie en diaconaat.

Zie ook: 1

Bondeko vzw
Communiteit die te Kinshasa instaat voor een ziekenhuis en een gastencentrum, en die onder meer bijdraagt aan de alfabetisatie. Ze werven ook fondsen voor een agro-pastoraal centrum in de brousse.
Compassion
Sponsorprogramma ten behoeve van kansarme kinderen. Compassion gelooft dat ontwikkelingswerk zonder het Evangelie onvolledig is.
Coolwater
Informatie over het zendingswerk van Peggy en Sjon van Ee met dochter Annejoeke in Burkina Faso.
Evangelisch Nieuws en Zendingsbulletin
Nieuws en zendingsbulletin over hulpverlening in Oosteuropa, voornamelijk Roemenië. Informatie over de zending en bijbelstudies.
Fidesco
Internationale Rooms-Katholieke organisatie, opgericht door de Gemeenschap Emmanuel. Zendt jongeren uit naar tweejarige missieposten in verschillende landen.
GZB - Gereformeerde Zendingsbond
Informatie over projecten en uitgezonden werkers. Voorlichtingsmateriaal, gebedskalender.
Interserve
Een internationale, interkerkelijke zendingsorganisatie die christen-professionals uitzendt naar Azië en de Arabische wereld.
InTransit
Bureau voor psychologische hulp- en dienstverlening aan zendings- en ontwikkelingswerkers en de hen uitzendende instanties.
Karmel International Foundation
Structurele hulp voor Oost-Europa vanuit Enschede.
Kerk in Nood
Ondersteunt christenen over de hele wereld waar zij worden vervolgd of onderdrukt of waar zij in pastorale nood zijn.
KerkinAktie
Samenwerkingsverband van kerkelijke en interkerkelijke hulporganisaties. Informatie over noodhulp, werelddiakonaat en zending.
Kerklab
Platform voor samenwerking en uitwisseling rond kerkplanting in Nederland.
Kinderleven-Vie d’enfant vzw
Helpt kinderen in de derde wereld door zeer diverse projecten te steunen.
MercyShips
Gebruikt zeeschepen om praktische en geestelijke hulp te bieden aan de armen en behoeftigen in en rond de havensteden van deze wereld. Zij moedigen sociale veranderingen aan door Jezus' voorbeeld te volgen.
Missio
Nationaal Bureau Pauselijke Missiewerken Nederland. Steunfonds voor priesterstudenten, missienieuws, artikelen over missiologie en spiritualiteit.
Muurkrant
Voor diverse doelgroepen, over onder andere zending, gemeente en evangelisatie.
OM - Operatie Mobilisatie
Zet zich wereldwijd in om samen met lokale kerken de Bijbelse boodschap van het Evangelie te verspreiden, o.a. met de Logos Hope, het zendings- en boekenschip van OM.
Open Doors
Steunt christenen die vanwege hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Informatie, maandblad, giften, vrijwilligers, reizen en agenda.
ORA
Zending en hulpverlening. Internationale organisatie die werkzaam is in meer dan 40 landen en die vanuit Nederland 9 landen actief helpt met hulp aan kinderen, bejaarden en arme mensen, waarbij het evangelie als centrale leidraad dient.
Regiosites Jeugd Met Een Opdracht
Overkoepelende site van Jeugd met een Opdracht, waarbij men direct door kan klikken naar de sites van de regioteams.
Salvatoriaanse Hulpactie
Organisatie die kleinschalige projecten ondersteunt van missionarissen en ontwikkelingswerk(st)ers. Ze doen onder meer inzameling van kleding.
Sociëteit der Afrikaanse Missiën
Missionerende R.-K. gemeenschap met als hoofdwerkgebied Afrika, en met bijzondere aandacht voor het behoud van de rijkdom van de lokale cultuur en de contacten met andere geloofsgemeenschappen, met name de moslims. Informatie over hun omvangrijke Afrikabibliotheek.
Stichting Dak
Sinds 2000 werken Koos en Diny Rozeboom in Gjirokastër, Albanië. Ze zijn de pleegouders voor 9 kinderen. Stichting DAK ondersteunt hen.
Stichting EvTa
De stichting richt zich in het bijzonder op onderwijsondersteuning vanuit de Gereformeerde traditie bij de opleiding van predikanten, evangelisten en godsdienstleraren in Afrika en Azië.
Stichting Sizanani
Coördineert medische, onderwijskundige, agrarische en sociale zorg in Zuid-Afrika. Werkwijze, praktijk, bestuur en artikelen.
Stichting Zending en Opwekking
Evangelische stichting in Utrecht. Met koren, eigen uitgaven, zending en evangelische gemeente.
Vastenactie
Vastenactie komt al veertig jaar op voor de allerarmsten. Over de fondsen en de projecten.
Vrije Zendingshulp
Zendingsorganisatie. Met vertalingen van predikingen van William Marrion Branham en informatie over zijn leven.
Woord en Daad
Armoedebestrijding in ontwikkelingslanden, vanuit bijbelse opdracht. Informatie over organisatie, projecten, werk en stagemogelijkheden.
Zending in de Moslimwereld (van Marokko tot Indonesië)
Frontiers is een internationale interkerkelijke zendingsorganisatie met als doel het stichten van gemeenten in de Moslimwereld.

Andere talen 7

[Mozilla Angel]
Laatste wijziging:
7 januari, 2017 op 16:15:27 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen