Sites van/over algemeen christelijk georiënteerde organisaties.

subcategorieën 7

Zie ook: 1

Agapè
Een beweging van Christenen die mensen stimuleren om te geloven, te groeien en te gaan. Samen wil men Jezus zichtbaar maken in de samenleving.
Bond tegen het vloeken
Organisatie die pleit voor respectvol taalgebruik zonder vloeken.
Christelijke bibliotheek voor blinden en slechtzienden
Bibliotheek voor christelijke lectuur die zich richt iedereen die moeite heeft met lezen. Voor blinden en slechtzienden, maar ook voor mensen die moeite hebben boeken vast te houden.
CMBC Nederland
Organisatie van zakenmensen die tot doel hebben hun relaties te bereiken met het Evangelie. Activiteiten, uitgaven en informatie over plaatselijke bidstonden.
ForumC
Een forum voor geloof, wetenschap en samenleving. De missie ervan is om bij te dragen aan dienstbare en zichtbare christenen in wetenschap, werk en samenleving en geeft het tijdschrift Radix en publicaties uit.
George Whitefield Stichting
Heeft als doel de erfenis van de puriteinen en opwekkingspredikers levend te houden en toe te passen in de wereld van vandaag.
Gereformeerd Appèl
Beweging van leden uit de CGK, GKV en NGK die zich willen inzetten voor geloofsherkenning en kerkelijke toenadering. Nieuws, gebedsavonden en lokale samenwerking.
Happietaria
Biedt juridische, financiële en organisatorische steun aan jongereninitiatieven die creatief opkomen voor de armsten in de wereld.
IBB Internationale Bijbelbond
Christelijke stichting, die als doel heeft om in de Nederlandse taal bijbelgetrouw materiaal te ontwikkelen, te vertalen en uit te geven, opdat mensen, van jong tot oud, de Bijbel lezen en begrijpen.
Inktvis
Interkerkelijke recreatieclub voor christelijke alleenstaanden, die te oud zijn voor een jeugdclub en te jong voor een bejaardensoos.
International Christian Embassy Jerusalem
Wil het volk van Israël vertroosten en Christenen wijzen op het profetische belang van Israël. Activiteiten, nieuws, achtergronden en links.
Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut
Beleidsonderzoek op het gebied van kerk, godsdienst en levensbeschouwing.
Katholieke Bijbelstichting
Verspreidt de Bijbel in het Nederlands taalgebied en geeft boeken uit op het gebied van bijbelstudie en spiritualiteit.
Kerk en Wereld
Start en subsidieert projecten op het grensvlak van geloof en samenleving.
Het Licht des Levens
Stichting die christelijke boeken, brochures en cassettes uitgeeft.
Missie Nederland
Een breed netwerk van honderden christelijke organisaties en plaatselijke gemeenten, zes kerkgenootschappen en vele betrokken individuen. Samen spannen zij zich in om de Kerk te helpen haar missionaire roeping vorm te geven.
De Navigators
Een interkerkelijke beweging, die wil meehelpen om op een eigentijdse manier Christus zichtbaar te maken aan mensen binnen het eigene van hun leefwereld, zodat zij kunnen kiezen om met Hem te gaan leven.
Nederlands Bijbelgenootschap
Agenda, informatie over activiteiten, vacatures en de Bijbel.
Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB)
Behartigt de belangen van 50-plussers. Over de vereniging, actueel, publicaties en ledenblad.
Raad van Kerken in Nederland
Samenwerkingsverband van 18 kerken in Nederland om de eenheid tussen de kerken en hun dienst aan de samenleving te bevorderen.
Reformatorische Maatschappelijke Unie
Belangenorganisatie voor werknemers en werkgevers. Organisatie, nieuws, vacatures, diensten en publicaties.
Stevan | StichtingEvangelisatie
Wil het evangelie bekend maken aan de mensen, vooral door posters op stations.
Stichting Hulp Oost-Europa
Houdt zich bezig met geestelijke en materiële hulp aan kerken en personen in Oost-Europa. Actueel, projecten, jeugd en downloads.
Stichting Lachai-Roï
Stichting die wil onderzoeken wat de Bijbel werkelijk zegt. Boeken en brochures van verschillende schrijvers zijn online te bestellen. Activiteiten in Lelystad.
Stichting Opwekking
Interkerkelijke stichting die zich bezighoudt met evangelisatie en toerusting. Conferenties, lectuur en services.
The Moving Message
Site voor het uitdragen van het Christendom met behulp van theater.
Willow Creek Nederland
Wil kerken en gemeenten stimuleren en ondersteunen hun omgeving te bereiken met het Evangelie. Activiteiten, uitgaven, nieuws en algemene informatie.

Andere talen 9

[Mozilla Angel]
Laatste wijziging:
7 maart, 2017 op 1:09:10 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen