Oecumene is afgeleid van het Griekse woord οἰκουμένη, oikoumenè d.w.z. "de bewoonde wereld". Met deze term wordt gewoonlijk een groeien naar religieuze eenheid aangeduid, verwant met het irenisme. In de brede betekenis kan dit gezien worden als een streven naar wereldwijde religieuze eenheid (eenheid van alle christelijke kerken). In de smallere betekenis bevordert de oecumene de eenheid, samenwerking of het onderlinge begrip tussen de diverse religieuze groepen of denominaties binnen een religie.

Binnen het Christendom wordt met oecumene meestal het naar elkaar toegroeien, elkaar leren verstaan en het samenwerken bedoeld tussen de verschillende christelijke denominaties, met name tussen de Rooms-katholieke Kerk en de denominaties die door het Schisma van 1054 en de Reformatie zijn ontstaan. [bron: Wikipedia]

subcategorieën 2

Landelijke Oecumenisch Platform
Het LOP is een samenwerkingsverband van ongeveer twintig oecumenische groepen en gemeenschappen in Nederland. Over het ontstaan, doelstellingen en aangesloten groepen.
Oecumenische Vrouwensynode
Vanuit een feministische visie op mens, geloof en samenleving, wordt gestreefd naar rechtvaardigheid op het gebied van gender, cultuur, godsdienst, leeftijd en seksuele voorkeur.
Raad van Kerken in Nederland
Samenwerkingsverband van meerdere Christelijke kerkgenootschappen in Nederland met als doel om de oecumenische dialoog en de eenheid tussen de kerken en hun dienst aan de samenleving te bevorderen.

Andere talen 7

[Mozilla Angel]
Laatste wijziging:
4 juni, 2016 op 5:24:03 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen