Sites en pagina's met informatie van/over gemeenschappen die niet zijn verbonden aan een landelijk genootschap of organisatie.

subcategorieën 2

Christelijke Gemeente Nederland (CGN)
Een onafhankelijke, internationale geloofsgemeenschap. Geschiedenis, geloof, conferenties en activiteiten.
Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland
Deze gemeenschap deelt in de zending van de dominicanenorde ‘om Gods aanwezigheid aan het licht te brengen en aan anderen te verkondigen’.
Dominicusgemeente Amsterdam
Oecumenische kerkgemeenschap. Kerkdiensten, agenda, nieuws, liturgie, gemeente en pastoraat.
Focolare beweging
De boodschap van deze beweging ziet men als heel eenvoudig. Sinds 2000 jaar vraagt Jezus aan de Zijnen om God de eerste plaats te geven. Al het andere komt pas daarna; dit betekent christen zijn.
Geloof en Licht
Gemeenschappen van familieleden en vrienden rond verstandelijk gehandicapten, met als doel de bedevaart naar Lourdes. Met praktische informatie en inspirerende teksten.
Innerlife
Oecumenische gemeenschap. Op de site worden levensthema's spiritueel en mystiek benaderd door middel van teksten, kunst, gedichten, hymnen en meditaties.
International Christian Fellowship
In deze gemeente komen mensen van 40 verschillende nationaliteiten samen. Visie, geschiedenis, organisatie, activiteiten, onderwijs en zendingswerk.
De stem van de Goede Herder
Christelijke gemeenschap in Meerssen. Samenkomsten, activiteiten, bijbelstudie, jeugd en contact.
Studentenpastoraat Maranatha Tilburg
Studentenkerk waarin de zinvraag zeer centraal staat. Er zijn allerlei samenkomsten en activiteiten, ook op doordeweekse dagen. De website is zowel in het Engels als in het Nederlands beschikbaar.
Woongemeenschap de Wonne
Interkerkelijke leefgemeenschap in Enschede waar mensen in knelsituaties voor korte of langere tijd op verhaal kunnen komen.

Andere talen 6

[Mozilla Angel]
Laatste wijziging:
10 december, 2016 op 14:33:26 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen