De Zevende-dags Adventisten vormen een protestants kerkgenootschap. Zij zijn van mening dat Gods' wetten uit het Oude Testament nog steeds gelden voor alle 'gelovigen' of ze nu joden zijn of 'gelovigen uit de heidenen'. Sinds 1860 staat deze groep christenen geregistreerd onder de naam Zevende-dags adventisten. Zij vieren de rustdag van God (sabbat) op de zevende dag van de week (zaterdag) in plaats de zondag en geloven dat Jezus Christus elk moment terug zal komen naar de aarde. Zij geloven ook dat het lichaam een tempel is van de Heilige Geest en streven er daarom naar deze tempel zo zuiver mogelijk te houden door het vermijden van onreine voeding volgens de zgn spijswetten. Profetieën, met name uit de bijbelboeken Daniël en Openbaring, vormen voor hen een sleutel om te weten dat deze tijd de eindgeschiedenis zou inluiden van het menselijk leven op aarde en de wederkomst van Jezus Christus zal aanvangen.

subcategorieën 2

Kerk van de Zevende-dags Adventisten
Officiële website. Nieuws, adressen, plaatselijke kerken, preken en personeel.
Advent Gospel Promotions vereniging
Een Advent-christelijk georiënteerde omroep- & evangelisatie-organisatie. Met nieuws, bijbelstudies, diverse overdenkingen, online webtv en radio.
Advent Media
Op deze website vindt u alle informatie over media-onderdelen van adventisten.
Adventistisch Theologisch Genootschap Nederland
Een internationale professionele organisatie met als doel een theologische bron of vraagbaak te zijn voor het Kerkgenootschap der Zevende-dagadventisten.
AdventVision
Evangelie van Christus delen met een ander via online media.
De Ark - Het Kervel
Tijdschrift De Ark en Landgoed Het Kervel in Hengelo (Gld), alwaar jaarlijks diverse evenementen georganiseerd worden, zoals de Internationale Campmeeting.
Basisschool Oud-Zandbergen
Protestantse basisschool in Huis ter Heide (Ut.) operationeel onder auspiciën van de Nederlandse Adventkerk.
De Bazuin te Sion
Stichting met als doel het publiceren en verkondigen van het eeuwig evangelie door middel van boeken, brochures, tijdschriften, folders en lezingen.
Bijbelwijzer
Site voor vragen over Bijbelse onderwerpen en een webshop.
Change ID
Adventistische organisatie die werkt aan inclusieve en maatschappelijke deelname van alle groepen in Suriname in situaties van armoede en uitsluiting vanuit het perspectief van solidariteit en (christelijke) naastenliefde.
Christelijke boekhandel de Haan
Onafhankelijke Adventistische boekhandel die boeken uitgeeft om gelovigen voor te bereiden op de spoedige wederkomst van Jezus Christus.
Er staat geschreven
De stichting, thema's, actueel en online winkel.
Gerard Frenk
Persoonlijke website met weblog en foto-gallerie van de secretaris van het kerkgenootschap van de Zevende-dags Adventisten.
GospelFactor
Zangtalenten-evenement georganiseerd door GospelFuse. Het doel is om binnen de Nederlandse Adventkerken bekend en onbekend zangtalent een podium te bieden.
Hoop in onzekere tijden
Evangelisatie actie in Roosendaal in november 2011 , met als rode draad het Bijbelboek Daniël
Internationale Zendingsgenootschap van ZDA Reformatiebeweging
Website van één van de afsplitsingen van de ZDA, uit 1925, Website met preken en rooster, hoofdkwartier in Ellecom (Gld).
Jezus Christus ons dagelijks manna
Overdenkingen met nadruk op gezond leven, overwinnend leven en de boodschap van de drie engelen uit Openbaring 14.
Klare Kijk
Opgesteld door Johan Delameillieure. Werkzaam als predikant in Begië, site heeft geen enkele leerstellige of catechetische bedoeling, en wil enkel een aanzet zijn tot nadenken.
Lamp of Gold
Website met Nederlands- en Engelstalige artikelen, preken, bijbelstudies en publicaties van Jan Voerman, emiritus predikant.
Missie Thailand
Website van Nederlandse Zendelinge in Thailand, Danielle Koning
Nathalie Booij, zangeres
Persoonlijke site. Muziek maken om mensen te bemoedigen in hun geloof.
Overflow Ministries
Organisatie met als doel om de gelovigen te helpen om goede christenen te worden, om goede dienaren van de kerk te zijn, en om de kerk van Christus sterk te maken.
Protheo Sound
Gospelfacilitair bedrijf voornamelijk ingehuurd door Adventistische organisaties.
Reinder Bruinsma
De tenminste wekelijkse weblog van Reinder Bruinsma. Oud-voorzitter Nederlandse Unie Conferentie van Adventisten & Emiritus Predikant.
Servicecentrum Nederlandse UNIE
Het servicecentrum is een plek waar boeken, bijbelstudiemateriaal en dergelijke besteld kan worden.
Surinaamse Zending
Informatie in Nederlands/ Engels over de adventkerk in Suriname
Tekenen van de tijd - uw gids voor het leven
Website met Bijbelstudies over actuele onderwerpen en Bijbelse profetie
Woonzorgcentrum Vredenoord
Een woonzorgcentrum met een landelijke functie. Het heeft een protestants-christelijk karakter dat gestalte krijgt vanuit de religieuze levensvisie van de Kerk der Zevende-dags Adventisten.
Zevende-dags Adventisten Reformatiebeweging
Organisatie in 1925 afgesplist van de (reguliere) Zevende-dags Adventisten Generale Conferentie.
ZIJN Boodschap
Initiatief van enkele individuele Zevende-dags Adventisten met als doel informatie verstrekken over bijbelse onderwerpen middels evangelisatie-acties, lezingen & presentaties.

Andere talen 15

[Mozilla with Cross]
Laatste wijziging:
21 januari, 2017 op 17:09:41 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen