Hier kunnen sites opgenomen worden die Christelijke conferenties of evenementen betreffen.

subcategorieën 1

Bijbelstudieconferentie.nl
Informatie over de Bijbelstudieconferentie Voorburg, en de Zaterdag Bijbelstudie Haaglanden.
Heartbeat Weekend
Informatie over dit jaarlijks event waar enkele honderden jongeren een weekend bij elkaar komen om diensten bij te wonen, onderwijs te krijgen en samen God te aanbidden.
New Wine
Organiseert jaarlijks een interkerkelijke zomerconferentie in Biddinghuizen met het oog op toerusting voor Gods koninkrijk. Informatie over de activiteiten van deze internationale stichting.
Opwekking Pinksterconferentie
Interkerkelijke stichting die zich actief bezighoudt met het verkondigen van het evangelie en het toerusten van christenen uit alle denominaties en kerkelijke stromingen. Ieder jaar organiseert het de pinksterconferentie in Biddinghuizen. Informatie over dit evenement.
Vakantieconferentie Celebrate
Katholiek-charismatische conferentie in de zomervakantie. Informatie en aanmelden.
Vrouwenconferentie Lunteren
Tweedaagse conferenties voor vrouwen waarbij bekende sprekers worden uitgenodigd zoals Ron van der Spoel. Informatie over het thema, de sprekers en aanmelden.

Andere talen 2

[Mozilla with Cross]
Laatste wijziging:
29 augustus, 2015 op 10:01:37 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen