In deze categorie worden de volgende sites opgenomen:
  • Online bijbelvertalingen
  • Informatie over bijbelvertalingen of handschriften
  • Informatie over de Bijbel in het algemeen
  • Leesroosters voor de Bijbel
De aprocriefe cq. deuterokanonieke boeken worden hier ook tot de Bijbel gerekend.

subcategorieën 2

Aantekeningen bij de Bijbel
De Bijbel in de grondtalen en in verschillende vertalingen, met verklarende aantekeningen en links.
Biblia Neerlandica
De geschiedenis van de Nederlandse Bijbelvertalingen, en met name van het vertalen van Goddelijke Naam. De rubriek Biografieën geeft meer specifieke informatie over vertalingen en mensen die erbij betrokken waren of zijn.
Bijbel in de Bus
Gratis een bijbel in je brievenbus.
De Bijbel in de Nederlandse cultuur
Vraagbaak over de invloed van de Bijbel. Vanuit bijbelteksten kan worden doorgeklikt naar voorbeelden in de cultuur.
Dagelijks Woord
Elke dag wordt er een andere bijbeltekst getoond. Deze tekst kan men naar keus ook ontvangen via e-mail, sms of een sociaal netwerk.
Internationale Bijbelbond
Organisatie in België om het Evangelie te verbreiden en om mensen van alle leeftijden te stimuleren om dagelijks te bidden en te lezen in de Bijbel.
Kerst Pasen Pinksteren
Teksten uit de Bijbel en data rondom de kerkelijke feestdagen zoals Advent, Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.
Nederlandse Bijbelvertalingen
Een overzicht van edities van Nederlandse Bijbelvertalingen zoals de Willibrordvertaling, NBG-vertaling 1951, online Bijbels en psalmenbijbels.
Online Bijbel
Groot aantal bijbelvertalingen op cd-rom. Gepubliceerd door Importantia Publishing.
Vissers op de zee
Bijbelteksten vanuit hervormd perspectief rondom het thema 'vissen en vissers'.

Andere talen 16

[Mozilla Angel]
Redacteur van deze categorie:
ferenc
Laatste wijziging:
1 februari, 2017 op 15:24:06 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen