Apologetiek is de verdedigingsleer, in dit geval van het christelijk geloof.
Apologeet.nl
Website om Christenen te helpen beter om te gaan met de kritische vragen die hen gesteld worden over hun geloof.
Apologetiek
Meer dan 100 video's met onderwerpen die met de apologetiek te maken hebben.
Apologetiek
Over de betekenis van het woord Apologetiek, het nut, de benaderingen ervan, en hoe het gestalte krijgt/kreeg in de geschiedenis, de wetenschap en de filosofie.
Apologetiek - Wikipedia
Uitleg over de christelijke apologetiek of verdedigingsleer.
Apologica
Stichting Apologica is een stichting die cursussen geeft over apologetiek.
Cursus Apologetiek
Een cursus in het logisch uitleggen van het christelijk geloof, met als doel bepaalde moeilijkheden die tussen een persoon en Jezus staan weg te halen.
Deo Volente
Een christelijke organisatie die zich bezighoudt met de verdedigingsleer van het geloof in Jezus Christus.
Gefundeerd Geloof
Verzameling bewijzen voor de waarheid van het Christendom.
Stichting Europese apologetiek
Diverse apologetische artikelen, columns, recensies en links op het gebied van de religie, filosofie en menswetenschappen. Tevens informatie over de stichting.
Windmill Ministries
Argumenten voor het christelijk geloof. Er kunnen ook boeken en dvd's besteld worden.

Andere talen 4

[Mozilla Angel]
Laatste wijziging:
19 augustus, 2016 op 20:35:55 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen