Antroposofie is een leer die ontwikkeld is door Rudolf Steiner. Dit klinkt eenvoudiger dan het is, omdat Steiner erg veel geschreven heeft en er weinig mensen zijn die daadwerkelijk alles begrijpen of zelfs gelezen hebben wat hij geschreven heeft. Antroposofie is de afgelopen eeuw vooral een praktische filosofie gebleken. Antroposofen hebben zich ingezet voor Biologisch Dynamische (BD) landbouw, onderwijs (in Nederland de vrijescholen) en bijvoorbeeld psychiatrisch zieken. Dit alles decennia voor dat we deze zaken New Age zijn gaan noemen.

subcategorieën 1

Antrovista
Gids in antroposofisch Nederland. Adressen en links van alle antroposofische initiatieven. Cursussen, prikbord en artikelen.
ABC Antroposofie - boekenservice
Alle boeken van de zeven antroposofische uitgeverijen die Nederland telt, online te bestellen.
Antroposofie en het Kind
Een groep (forum) voor ouders die hun kinderen vanuit de antroposofische visie opvoeden.
Antroposofische Vereniging in Nederland
Werkgebieden, activiteiten, documentatie en artikelen uit het tijdschrift Motief over bijvoorbeeld karma, verhalen uit de praktijk en Rudolf Steiner en racisme.
Drempeltheater
Een groep amateurtoneelspelers die de vier mysteriedrama's van Rudolf Steiner opvoeren te Rotterdam.
Driegonaal
Tijdschrift voor sociale driegeleding & anthroposofie. Met online artikelen uit het laatste nummer.
Edith Maryon College
Biedt opleidingen en trainingen die gericht zijn op een beroepsuitoefening in de antroposofische zorg- en hulpverlening.
Euritmie en Theater Impresariaat Nederland
Gevestigd in Zwolle. Actueel, agenda, cursussen, voorstellingen en achtergronden.
Jans Reflections
Persoonlijke site van Jan Verhoeven met artikelen over Antroposofische landbouw, de ontwikkeling van mens en wereld, karma en reincarnatie. Daarnaast informatie over Antroposofie in Arnhem.
Uitgeverij Christofoor
Uitgever van spiritueel georiënteerde boeken. Het boekenoverzicht, nieuws en achtergrondinformatie. Tevens mogelijkheid tot bestellen.
Vereniging van vrijescholen
De Vereniging van vrijescholen (voorheen de Bond van Vrije Scholen) verenigt alle scholen en instellingen voor onderwijs en opvoeding, waar gewerkt wordt vanuit antroposofie.
Vereniging voor Kunstzinnige therapieën
Kunstzinnige therapie is onderdeel van de antroposofische geneeskunde. Achtergronden, informatie over opleidingen en adressen.
Vereniging Vrije Opvoedkunst
Inspireert zich op het gedachtegoed van het vrijeschoolonderwijs. Artikelen, nieuws en tijdschrift.

Andere talen 8

[Rose_Mozilla]
Laatste wijziging:
27 januari, 2017 op 0:35:04 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen