Arbeidsrecht - Wikipedia
Wiki over arbeidsrecht.
Cassatie
Blog cassatie, cassatie advocatuur en de Hoge Raad der Nederlanden.
Grondwettelijk Hof van België
Gehuisvest in het hart van Brussel. Een voorstelling, algemene informatie, overzicht van de rechtspraak, basisteksten en links.
Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
Presentatie van het hof te Luxemburg met een overzicht van de diensten, teksten en documenten, een archief van de geschillen en nieuws.
Hoge Raad voor de Justitie
Extern orgaan dat toezicht houdt op de werking van de Belgische rechterlijke macht, hierover adviezen formuleert en klachten behandelt.
Informatietechnologie en Recht
Jurisprudentie-website van Informatietechnologie en Recht (Universiteit Utrecht).
Jure
Bekijk rechtspraak, jurisprudentie en rechterlijke uitspraken
Juridat
Portaal van de Belgische rechterlijke macht: Rechtbanken en Hoven, presentatie van de rationalisering van de informaticasystemen (Phenix). Links naar de Federale Overheidsdienst Justitie en het Staatsblad.
Letselschade
Joosten Advocaten is specialist in letselschade en arbeidsrecht en werkt alleen voor slachtoffers, niet voor verzekeringsmaatschappijen.
Raad van State [B]
Rechtsprekend college in België buiten de rechterlijke orde. Uitleg van de werkzaamheden, zoek in de Nederlandstalige en Franstalige arresten, een FAQ en de mogelijkheid voor een virtuele rondleiding.
Raad van State [NL]
Geeft advies over wetgeving aan regering en parlement en spreekt recht in bestuursrechtelijke geschillen. Algemene informatie over de Raad van State en een jurisprudentiedatabank.
Rechtspraak.nl
De officiële site van de rechterlijke organisatie in Nederland met algemene informatie over recht en een selectie van gerechtelijke uitspraken.
Rekenhof
De voorstelling van de collaterale instelling van het parlement te Brussel met teksten van recente publicaties en arresten.
Wetten
Online raadplegen van de Nederlandse wet.
Zwartboek hockey-lobby bij politie en justitie
Betoog over belangenverstrengeling in een rechtszaak tussen een mishandelde vrouw en een hockey-vereniging.

Andere talen 8

[Mozilla Scale]
Laatste wijziging:
1 januari, 2017 op 6:35:06 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen