Organisaties zoals verenigingen voor advocaten en andere juridische professionals.

Zie ook: 1

Advocaten Zonder Grenzen
Vereniging die door middel van acties op het gebied van justitie beoogt bij te dragen aan een meer rechtvaardige en solidaire wereld. Uitleg en overzicht van de acties, informatie voor vrijwilligers en steunbetuigers.
Instituut voor Bouwrecht
Onafhankelijke wetenschappelijke instelling die zich richt op de bestudering van het privaat- en publiekrechtelijke bouwrecht. Over het onderzoek, de bibliotheek en de publicaties.
Jonge Balie
Portaal met links naar lokale afdelingen van organisaties van jonge advocaten.
Nederlandse Juristen Vereniging
Stelt zich ten doel juristen de gelegenheid te geven met elkaar van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen in wetgeving en geldend recht. Verenigingsnieuws, overzicht adviezen en informat ie over de NJV-prijs.
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Beroepsvereniging van rechters en officieren van Justitie in Nederland. Agenda, publicaties en persberichten.
Orde van Vlaamse Balies
Beschrijving van de Orde. Overzicht van het recht en de verschillende procedures. Verwijzingen naar websites met informatie over de nationale, regionale, Europese en internationale wetgeving.
Vereniging Aanbestedingsrecht
Groepeert een aantal experts op het gebied van de reglementering en van de praktijk van overheidsopdrachten in Vlaanderen.
Vereniging Jonge Onroerend goed Juristen
Vereniging met als doel de bevordering van de juridische onroerend goedpraktijk. De vereniging staat open voor juristen die actief zijn op het terrein van het onroerend goedrecht en de leeftijd van 36 jaar nog niet hebben bereikt. Korte informatie over de vereniging en een overzicht van activiteiten.

Andere talen 14

[Mozilla Scale]
Laatste wijziging:
20 maart, 2012 op 14:24:02 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen