World Nederlands Maatschappij Recht Juridische Informatie
20

Zie ook: 1

Casus.com
Zelf juridische documenten samenstellen of notariële documenten voorbereiden.
Corpus Doctum
Databank met Nederlandse jurisprudentie van de Hoge Raad en verschillende internationale gerechten met betrekking tot burgerlijk recht, internationaal recht, strafrecht en procesrecht.
EUR-Lex
Informatie over bestaande en nieuwe wetgeving van de Europese Unie. De site omvat vier algemene delen: publicatieblad, verdragen, wetgeving, jurisprudentie.
Europa decentraal
Site met kennis en expertise over Europees recht en de juiste toepassing ervan voor decentrale overheden.
Europees e-justitieportaal
Vraagbaak over wetgeving, rechtspraak en andere juridische informatie in de EU-lidstaten.
Faillissement.nl
Infoportal over het voorkomen van een bedrijfsfaillissement.
Faillissementen.com
Actuele lijst van faillissementen.
Jura
Juridische databank met Belgische wetgeving, rechtspraak en verwijzingen naar rechtsleer. Registratie verplicht en te betalen. 1 maand proberen is gratis. [Kluwer].
Juridisch wetenschappelijk bureau
Overzicht en samenvattingen van recente, privaatrechtelijke jurisprudentie van de Nederlandse Hoge Raad. Betaalde signaleringsdienst voor recent verschenen privaatrechtelijke wetgeving en literatuur.
Modelovereenkomst.nl
Databank voor juridische modeldocumenten.
Neerlands tuin - Erfscheidingen
Juridische aspecten rond heggen, hagen, bomen en struiken op of nabij erfscheidingen.
OPmaat
Nederlandse wetsvoorstellen en wet- en regelgeving. Gezocht kan worden in alle kamerstukken, handelingen en agenda's van de Eerste en Tweede Kamer, en in het Tractatenblad, het Staatsblad en de Staatscourant. Alleen toegankelijk voor abonnees.
Overheid.nl - Wet- en regelgeving
Zoeken in de volledige teksten van Nederlandse wetgeving in formele zin, algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) en koninklijke besluiten (KB's).
Portill.nl
Internetbibliotheek voor het juridisch-wetenschappelijke domein, primair gericht op het Nederlandse recht en secundair op het Europese en internationale recht.
Sdu Wettenbank
Online databank met toegang tot de complete geïntegreerde wet- en regelgeving.
Security en Recht
Het Nederlands Informatiepunt voor Security en Recht geeft antwoord op juridische vragen die leven in het beveiligingsvakgebied en het privaat onderzoek.
Successierechten in België
Juridische in formatie over successsierechten in België.
Sven Sauer
Bereken de hoogte van de Nederlandse wettelijke rente, de alimentatiewijziging en de geïndexeerde prijzen. Tevens de volledige tekst van een groot aantal wetten.
The Question Library
Een grote verzameling vragen en antwoorden over onder meer aansprakelijkheidsrecht, arbeidsrecht, auteursrecht, octrooienrecht, ondernemingsrecht en subsidies. Voor toegang is (gratis) registratie vereist.
Wet schuldsanering natuurlijke personen
Uitgebreide informatie over de Nederlandse Wet schuldsanering natuurlijke personen. Wet- en regelgeving, beleid, jurisprudentie, brochures en veelgestelde vragen.

Andere talen 10

[Mozilla Scale]
Laatste wijziging:
30 juli, 2015 op 6:35:05 UTC
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen